Aplinkos ministras K. Navickas išsaugojo postą | kl.lt

APLINKOS MINISTRAS K. NAVICKAS IŠSAUGOJO POSTĄ

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas socialdemokratų jam surengtą interpeliaciją sieja su Alytuje atliekamu tyrimu dėl dingusios medienos.

„Alytaus padalinyje patikrinimas pradėtas gavus signalą apie galimai neteisėtą veiklą. Patikrinimo metu užfiksuoti reikšmingi neatitikimai tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių. Daugiau informacijos įmonė atskleis pabaigus tyrimą“, – antradienį Seime atsakydamas į interpeliacijos klausimus sakė K. Navickas.

„Man tikrai labai nemalonu apie tai kalbėti, tačiau mano interpeliacijos ir šio tyrimo pradžios sutapimas kelia daug klausimų. Manau, jog tai tikrai ne sutapimas, todėl laikau pareiga tai viešinti ir siekti, kad valstybės turtas būtų naudojamas tinkamai, miškus prižiūrintys asmenys savo pareigas ir darbus atliktų tinkamai“, – kalbėjo ministras.

jis teigė, kad po miškų reformos skiriant šešiolikos regioninių padalinių vadovus sulaukė „ne vieno nusistebėjimo, kad nesikonsultuojame su vietos politikais“.

„Ėmęsis reformų, stengiuosi būti kurčias siaurų interesų gynėjams. Noriu, kad visi suprastumėte, jog aš vykdau pažadą iškelti profesionalumo reikalavimus aukščiau politinių“, – teigė K. Navickas.

Ėmęsis reformų, stengiuosi būti kurčias siaurų interesų gynėjams. Noriu, kad visi suprastumėte, jog aš vykdau pažadą iškelti profesionalumo reikalavimus aukščiau politinių.

Valstybinė miškų urėdija skelbė, jog nustačius neatitikimus tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių Alytaus padalinyje nuo gegužės 28 dienos nuo pareigų nušalinti laikinai padalinio vadovo pareigas ėjęs miško apsaugos ir želdinimo inžinierius Egidijus Mensevičius bei dar du darbuotojai.

Dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėtos veiklos Valstybinių miškų urėdijoje sudaryta komisija ir pradėtas vidinis tyrimas. Urėdijos atstovė Vilija Railaitė BNS antradienį teigė, jog kol kas daugiau informacijos neteikiama, kol nebus atliktas tyrimas.

Opozicija per interpeliacijos procedūrą K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“, padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo.

Ministras pateikė raštiškus atsakymus, o antradienį Seime žodžiu atsakė į užduotus klausimus. Vėliau bus balsuojama, ar pritarti jo atsakymams.

Jei siūloma nepritarti atsakymams ir ministrui pareikšti nepasitikėjimą, tokiam nutarimui priimti reikia ne mažiau kaip 71 balso „už“.

Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga.

K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

„Vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, 2017 metų sausio 11 dieną ministrui pirmininkui įteikiau prašymą nušalinti mane nuo sprendimų, susijusių su buvusiu darbdaviu. Mano prašymą ministras pirmininkas patenkino 2017 metų sausio 13 dieną potvarkiu, pavesdamas žemės ūkio ministrui atlikti aplinkos ministro funkcijas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su BAF“, – teigia K. Navickas.

Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų.

„(...) Viešojoje erdvėje tendencingai kartojami kaltinimai tariamu mano buvusios darbovietės protegavimu yra nepagrįsti ir neatitinka tikrovės. Dirbdamas aplinkos ministru, esu nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su buvusia darboviete, ne pelno siekiančia nevyriausybine organizacija viešąja įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“, rengimo ar priėmimo“, – pirmadienį Seimui pateiktuose atsakymuose į interpeliacijos klausimus sakė K. Navickas.

Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus.

„Tai, kad mano pasiūlytos ir įgyvendintos priemonės buvo veiksmingos, rodo ir įplaukos į Atliekų tvarkymo programą iš sumokėtų mokesčių už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis – nuo 2014 metų į šią specialiąją programą kasmet buvo gaunama apie 2 mln. eurų įplaukų iš sumokėtų mokesčių už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis, 2017 metais tokios įplaukos padidėjo iki 3,3 mln. eurų, šiemet jau gauta 11,2 mln. eurų“, – pabrėžia ministras, atsakymuose Seimui išvardindamas savo darbus šioje srityje.

Opozicija taip pat klausė ministro dėl „Lietuvos energijos“ planuojamos statyti Vilniuje atliekų deginimo jėgainės, primindama, kad ir premjeras Saulius Skvernelis ir K. Navickas prieš rinkimus kritikavo šį projektą. Po rinkimų, jau 2017 metais Vyriausybė šį projektą dar kartą pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu. O aplinkos ministras, kaip nurodoma interpeliacijoje, priėmė sprendimą šiam projektui finansuoti skirti didelę ES lėšų sumą. Tačiau šiuo metu premjeras vėl kritikuoja projektą kaip neskaidrų ir netinkamą.

K. Navickas aiškina, kad sprendimas dėl Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių statybos ir šių projektų pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektais priimti dar iki jam tampant ministru, t. y. buvusios Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės.

Pasak ministro, atsižvelgiant ir į kitus pirmtakų sprendimus, jis neturėjęs teisinio pagrindo nepritarti finansavimo iš ES Sanglaudos fondo skyrimui.

Iš viso ministro atsakymai į interpeliacijos klausimus sudaro 20 puslapių.

Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų.

Paskelbė pertrauką

Seimas, planavęs balsuoti dėl interpeliacijos sulaukusio aplinkos ministro Kęstučio Navicko, šio klausimo svarstyme paskelbė pertrauką.

Kaip ir numato Seimo Statutas, Seimo redakcinė komisija parengė du nutarimo projektus: viename buvo siūloma pritarti ministro atsakymams, o kitame - nepritarti.

Tačiau, pasak redakcinės komisijos pirmininko parlamentaro Juliaus Sabatausko, abu nutarimo projektai sulaukė tiek pat balsų. „Balsavimo rezultatai abiem atvejais yra vienodi: 6 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Nei vienas variantas nėra priimtas“, - Seimą informavo J. Sabatauskas.

Todėl šio klausimo svarstyme padaryta pertrauka, kurios metus planuojama sudaryti naują redakcinę komisiją.

Interpeliacijos sulaukęs aplinkos ministras K. Navickas sako nesąs neklystantis, darantis klaidų, tačiau jis taip pat turi nemažai planų, kuriuos pradėjo įgyvendinti, ir jaučia pareigą juos užbaigti.

„Pripažįstu, kad nesu neklystantis, darau klaidų. Tikrai per mažai bendrauju su Seimo nariais ir nepakankamai randu laiko komunikacijai, tačiau turiu ir nemažai planų, kurie tik pradėti įgyvendinti, ir jaučiu pareigą juos užbaigti“, - svarstant interpeliaciją Seime antradienį sakė ministras K. Navickas.

Jo teigimu, būtina pasiekti, kad gyventojai mažiau mokėtų už atliekų tvarkymą, kad būtų patogiau rūšiuoti, sudaryti prielaidas mažėti lauko tualetų skaičiui kaimuose.

„Blogiausia, kas galėtų dabar nutikti, tai sustoti vidury brastos ir keisti kursą“, - baigdamas kalbą Seime sakė K. Navickas.

K. Navickas paneigė interpeliacijos iniciatorių kaltinimus dėl esą galimo buvusios jo darbovietės privilegijuoto finansavimo, dėl negebėjimo spręsti atliekų ir pakuočių tvarkymo problemų, dėl išryškėjusių vadybos ir kompetencijos stygiaus problemų, dėl negebėjimo efektyviai įgyvendinti miškų valdymo sistemos reformos.

Interpeliacijos iniciatorių vardu kalbėjęs Seimo narys socialdemokratas Juozas Olekas, priekaištaudamas ministrui, sakė, kad reformų daug, o rezultatas labai abejotinas.

„Mes iš tikrųjų ne prieš reformas, bet mes prieš tą chaosą, kada vykdomos reformos nepasirengus. Mes už tas pozityvias permainas, kurios atliekamos pasiruošus“, - sakė Seimo LSDP frakcijos seniūnas Juozas Olekas.

Jo teigimu, aplinkos ministro K. Navicko atsakymai į interpeliacijoje iškeltus klausimus neįtikina, yra klaidinami ir pasėja dar daugiau abejonių.

Išsaugo postą

Seimas antradienį pritarė aplinkos ministro Kęstučio Navicko atsakymams į opozicijos surengtos interpeliacijos klausimus.

Už tokį nutarimo projektą balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 34 ir 11 susilaikė.

Šiuo balsavimu ministras K. Navickas išlaikė postą. Jis BNS teigė tokio balsavimo ir tikėjęsis.

„Jaučiuosi darantis tai, ką reikia daryti“, – sakė interpeliaciją atlaikęs ministras.

„Mano bėda, kai susikoncentruoji į darbus, nekreipi dėmesio į smulkmenas ir tą dėmesį, kurį reikia parodyti vietos žmonėms ir Seimo nariams. Tą sau priimu kaip pamoką ir reikia komunikuoti intensyviau“, – klausiamas, ar savo veikloje mato klaidų, atsakė K. Navickas.

Seime sudaryta komisija iš pradžių nepriėmė sprendimo, kaip siūlyti kolegoms balsuoti dėl ministro atsakymų, „valstiečiui“ Raimondui Martinėliui susilaikius, o balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai.

Tuomet buvo sudaryta nauja Seimo komisija, kurioje pakeitus „valstiečių“ delegatus jau buvo nuspręsta siūlyti pritarti K.Navicko atsakymams į klausimus.

Antradienį Seime atsakydamas į Seimo narių klausimus, K. Navickas socialdemokratų jam surengtą interpeliaciją siejo su Alytuje atliekamu tyrimu dėl dingusios medienos.

„Alytaus padalinyje patikrinimas pradėtas gavus signalą apie galimai neteisėtą veiklą. Patikrinimo metu užfiksuoti reikšmingi neatitikimai tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių. Daugiau informacijos įmonė atskleis pabaigus tyrimą“, – sakė K. Navickas.

„Man tikrai labai nemalonu apie tai kalbėti, tačiau mano interpeliacijos ir šio tyrimo pradžios sutapimas kelia daug klausimų. Manau, jog tai tikrai ne sutapimas, todėl laikau pareiga tai viešinti ir siekti, kad valstybės turtas būtų naudojamas tinkamai, miškus prižiūrintys asmenys savo pareigas ir darbus atliktų tinkamai“, – kalbėjo ministras.

Valstybinė miškų urėdija skelbė, jog nustačius neatitikimus tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių Alytaus padalinyje nuo gegužės 28 dienos nuo pareigų nušalinti laikinai padalinio vadovo pareigas ėjęs miško apsaugos ir želdinimo inžinierius Egidijus Mensevičius bei dar du darbuotojai.

E. Mensevičius yra interpeliaciją inicijavusios Lietuvos socialdemokratų partijos narys, BNS patvirtino LSDP infocentras.

Dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėtos veiklos Valstybinių miškų urėdijoje sudaryta komisija ir pradėtas vidinis tyrimas.

K. Navickas teigė negalintis pasakyti, apie kokius galimus nuostolius kalbama.

„Tikrai per anksti kalbėti, aš negaliu komentuoti, nes jei atskleisiu detales, sužlugdysiu tyrimą“, – sakė ministras.

Opozicija per interpeliacijos procedūrą K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“, padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo.

Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų, ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga.

K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų.

Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus.

Interpeliaciją organizavusių socialdemokratų seniūnas Juozas Olekas teigė, kad K. Navicko „atsakymuose yra daug nutylėjimų ir tam tikrų pagyrų“.

„Baltais siūlais ir tam tikru pamuilinimu akių bandoma suklaidinti Seimo narius“, – sakė J. Olekas.

Socialdemokratas teigė, jog nors ministras ir nusišalino nuo sprendimų dėl buvusios darbovietės, „Baltijos aplinkos forumo“ (BAF), vykdomo meldinės nendrinukės apsaugos projekto, padidintas dėmesys jam matyti.

„Atsakymų tekstas prasideda ode „Baltijos aplinkos forumui“, ponas ministre, mylite savo kūdikį, nes turbūt neša nemažą naudą. Taip, kaip jūs rašote atsakymuose, jūs išsisukote nuo pasirašymų kai kurių teisės aktų, pakišdami (buvusį žemės ūkio ministrą – BNS) kolegą Bronių Markauską“, – sakė J. Olekas.

„Jūsų dėmesys meldinei nendrinukei ženkliai pranoksta tokiai svarbiai rūšiai kaip jūrinio erelio buveinių apsaugai, be abejo, galime suprasti, kad „Baltijos aplinkos forumas“ jūrinių erelių buveinių nesaugo, o būtent meldines nendrinukes“, – kalbėjo socialdemokratas.

Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų.

GALERIJA

  • Aplinkos ministras K. Navickas išsaugojo postą
  • Aplinkos ministras K. Navickas išsaugojo postą
Rašyti komentarą
Komentarai (19)

Rapolas

Kada tas visas prakeiktas valdziagyviu klanas bus pastatytas prie sienos?

O tiek kauno diena stengėsi

Šitaip pylė pamazgas ant ministro keršydami už socgemų urėdų lizdų išardymą. Šitaip šmeižė. Veltui.

ko be proto

Kirtimus didini,veidmaini.?
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS