Orai Lietuvoje | kl.lt
2017 m. lapkričio 23 d.
Dabar
4°
A
Dieną
2
;
Nepastoviai debesuota
debesuota su pragiedruliais
.
Vėjas
PV | 0 m/s
8
Saulė leidžiasi
16:16
Ketvirtadienis
8°
A
6°
k
Penk.
7°
K
5°
k
Šešt.
7°
K
3°
k
Sekm.
6°
Q
2°
k
Pirm.
4°
K
1°
i
Antr.
3°
3
1°
3
Treč.
DAUGIAU