Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas | kl.lt

KAUNO RAJONO MOKYKLOMS – „ERASMUS+“ FINANSAVIMAS

  • 0

Per 110 tūkst. eurų iš programos "Erasmus+" skirta Kauno rajono ugdymo įstaigoms. Apie 66 tūkst. skirta savivaldybės projektui, dar beveik 45 tūkst. eurų – trims Kauno rajono mokykloms, patekusioms į šiemet finansuojamų bendrojo ugdymo projektų sąrašus. Dar viena rajono ugdymo įstaiga – rezerviniame sąraše.

Pozityvios pedagogikos idėjos

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektas "Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams" parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, o jų lyderiai gebėtų ir būtų pasirengę naujas idėjas įgyvendinti. Jo finansavimui "Erasmus+" skyrė 65 835 eurus.

Rengiant projekto paraišką buvo suburtas dešimties Kauno rajono "ilgųjų" gimnazijų konsorciumas padėti pedagogams ir administracijos personalui kryptingai tobulinti kvalifikaciją savo šalyje ir už jos ribų, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant šiuolaikišką ugdymo turinį, skiriant daugiau dėmesio individualiai mokinio pažangai, ypač socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse. "Iš mokymosi veiklų mokytojų, mokyklų vadovų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudžiau bendradarbiauti, giliau domėtis šia tema. Bus sukurtas pozityvaus švietimo modelis", – vylėsi savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Iš mokymosi veiklų mokytojų, mokyklų vadovų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudžiau bendradarbiauti, giliau domėtis šia tema.

Kiekvieno mokinio sėkmė

Garliavos Jonučių progimnazijos projektui "Įtraukusis mokymas ES šalių bendrojo ugdymo kontekste" skirta 15 855 eurai. Jie bus naudojami tobulinti pedagogų profesinei plėtrai reikalingas kompetencijas, siekiant kurti dinamišką, atvirą ir sėkmingai mokytis įgalinančią aplinką, sudarančią galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.

Domeikavos gimnazija projektui "Inovatyvių technologijų taikymas ugdyme ir mokyklos lyderystėje" vykdyti turėtų gauti 16 494 eurus. Projektu siekiama skatinti tikslingą ir įvairiapusišką inovatyvių technologijų naudojimą ugdymo kokybei gerinti, motyvuojančiai ir pozityviai edukacinei aplinkai kurti, siekti kryptingo personalo kvalifikacijos kėlimo.

Babtų gimnazijos projektui "Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys" – 12 320 eurų. Jo tikslas – gerinti pamokos kokybę, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų panaudojimo, neatsiejant mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo.

Šlienava liko rezerve

Tarp rezervinių projektų pateko Šlienavos pagrindinės mokyklos projektas "STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)", kuriam įgyvendinti skirta 16 096 eurai). Jo tikslas – tobulinti vadovų ir mokytojų kompetencijas taikyti inovacijas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimą mokykloje (STEAM – trumpinys angliškų žodžių science, technology, engineering, arts, maths – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika).

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS