Vadovavimą perdavė jaunimui | kl.lt

VADOVAVIMĄ PERDAVĖ JAUNIMUI

Kauno rajono ūkininkų sąjungos (KRŪS) vadovybėje – permainos. Dešimt metų KRŪS vadovavusią Genutę Staliūnienę, kuri bus garbės pirmininkė, pakeitė Mindaugas Maciulevičius, išrinkti du vicepirmininkai ir taryba, kurios amžiaus vidurkis – apie 35 metai.

Entuziastingi ir norintys kurti

„Su Genute pažįstamas jau 15 metų. Ji visada sakydavo: jūs, jaunimas, imkitės iniciatyvos, kurkite sau ateitį“, – prisiminė naujasis pirmininkas, mobiliųjų turgelių iniciatorius Lietuvoje, žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ vadovas, 10 metų atstovavęs ūkininkų interesams Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Briuselyje, kelerius metus buvęs COPA ir COGECA (dviejų didelių Europos žemės ūkio pagrindinių organizacijų, atstovaujančių žemdirbiams ir kooperatyvams, konfederacija – red. pastaba) vicepirmininku.

Veikla, kurios imasi, patikino pašnekovas, jam nėra nauja, o įdirbis – vakarietiškas. „Džiaugiuosi, kad mano kandidatūrą pasiūlė G.Staliūnienė, kad mane palaikė Kauno rajono ūkininkų bendruomenė. Dar labiau džiaugiuosi, kad nauja, vienuolikos narių taryba, – jauni žmonės. Mano pavaduotoja Regina Galminaitė-Bernatonienė taip pat yra smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos pirmininkė, aktyvus ir kitas vicepirmininkas Arūnas Pakalnis. Jų ir tarybos narių akyse matau entuziazmą, norą kurti, veikti“, – džiaugėsi M.Maciulevičius ir šilčiausius padėkos žodžius už puikų ilgametį vadovavimą išsakė savo pirmtakei ir jos pavaduotojai Loretai Maldutienei.

Iš vyresnės kartos taryboje liko Babtų seniūnijos ūkininkas Romas Majauskas. „Labai prašiau Romą, kad jis liktų taryboje ir perduotų savo sukauptą didžiulę patirtį. Jis ilgai spardėsi, bet galiausiai sutiko“, – šypsojosi naujasis vadovas.

Ambicijos – didelės

Pasak M.Maciulevičiaus, Kauno rajone – vienos derlingiausių žemių Lietuvoje, o ūkininkai – vieni stipriausių šalyje. Kauno rajone yra daug ir įvairių ūkių – tiek savo dydžiu, tiek pasirinkta ūkininkavimo sritimi. Tai ir grūdinių augalų, daržovių, kiaulių, karvių augintojai, šilauogių ūkių savininkai, akvakultūros ūkiai.

„Pakaunės žemės ūkis – labai diversifikuotas. Turime didžiulį potencialą ir mokslo institucijų, VDU Žemės ūkio akademiją. Mums yra garbės reikalas „užvesti trumpąsias grandines“ ir paleisti maitinimo Kauno rajono mokyklose ir darželiuose projektą. Ūkininkai turi patikėti šia idėja, šiek tiek pakeisti auginimo technologijas, kad gautų nacionalinės kokybės arba išskirtinės kokybės sertifikatus, ir ūkininkauti ekologiškai. Mūsų tikslas – vienyti ūkininkus, auginti augintojus ir gamintojus, kurie parduoda produkciją tiesiogiai vartotojui, ir populiarinti šį siekį. Leidžiu pasvajoti: ne šiandien, gal po kelerių metų Kauno rajone pavyks įkurti logistikos centrą“, – planais dalijosi pašnekovas.

Pirmininko vaidmuo yra nulinis: arba darome visi, arba kam iš viso pirmininkas reikalingas, jei tos bendrystės nenorime.

Be to, naujasis KRŪS pirmininkas skatins ūkininkus siekti, kad atsirastų kuo daugiau biojėgainių ne tik pakaunėje, bet ir šalyje. „Jas įsirengti galėtų kiaulininkystės ūkiai ir tie ūkiai, kurie turi žolės, maisto ar pramonės atliekų. Juk biojėgainėse iš minėtų dalykų ar mėšlo fermentacijos būdu gaunamos ne tik metano dujos. Jos dabartiniu laikotarpiu labai svarbios, norint nepriklausomybės nuo rusiškų. Žemdirbiams dar svarbesnis yra antrinis produktas – skystos ir kietos frakcijos organinės trąšos – digestatas. Jį naudojančių užsienio šalių patirtis yra daug žadanti, nes digestatas praktiškai atstoja labai išbrangusias mineralines trąšas“, – aiškino M.Maciulevičius.

Vis dėlto, pasak pašnekovo, pats svarbiausias jo siekis ir tikslas – įrodyti ūkininkams, kad bendras, kooperuotas kelias, yra vienintelis, vedantis į priekį. „Tai padeda ūkininkams pigiau įsigyti trąšų, brangiau parduoti galutinę produkciją, be to, tarpusavyje galima dalytis ir turima žemės ūkio technika. Europa jau eina kooperacijos keliu. Sėkmingų pavyzdžių turime ir Lietuvoje: prieš porą metų ūkininkų kooperatyvas įsteigtas Jonavos rajone. Ar eiti šiuo keliu, turi apsispręsti patys ūkininkai, tačiau aš, kaip pirmininkas, turiu rodyti geriausius pavyzdžius, informuoti apie naudą. Labai noriu, kad ir Kauno rajone pavyktų įkurti stiprų kooperatyvą“, – ambicijų neslėpė naujasis pirmininkas.

Didins narių skaičių

M.Maciulevičius patikino sieksiąs, kad tikslą būti ūkininkų sąjungos nariais įžvelgtų ir smulkieji ūkininkai, kad negalvotų, jog ši organizacija skirta vien stambiesiems. „Siųsime žinutę, kviesime jungtis į vieną bendruomenę, raginsime kurti kartu, nes būtent čia ir slypi sėkmė. Pirmininko vaidmuo yra nulinis: arba darome visi, arba kam iš viso tas pirmininkas reikalingas, jei tos bendrystės nenorime. Esu komandos žmogus ir sprendimus priimsime visi kartu“, – kalbėjo pašnekovas.

Jo žodžiais, pandemija davė postūmį ir atsivėrė dideles modernėjimo galimybes. „Anksčiau kaip velnias kryžiaus bijome nuotolinių vaizdo konferencijų ir posėdžių. Dabar, net vairuodamas traktorių ar kombainą, gali dalyvauti tokiuose renginiuose ir išsakyti savo nuomonę. Tikiuosi, kad į aktyvią veiklą pavyks įtraukti ne tik tarybą, bet ir visus Kauno rajono ūkininkų sąjungos, vienijančios 104 ūkininkus, narius, – vylėsi KRŪS vadovas. – Mano pareiga – kiek įmanoma aktyviau įtraukti visus į veiklą, informuoti, kas vyksta Lietuvoje ir Europoje. Atrodytų, kuo čia dėta Europa, bet mums tenka vykdyti ten priimtus sprendimus“.

M.Maciulevičiaus žodžiais, žemės ūkyje yra daug problemų, kurios aktualios ne tik pakaunei, bet ir visai Lietuvai. „Tai ir dabartiniu laikotarpiu itin ambicingas europinis žaliasis kursas, nors jis mažai ką turi bendro su europiniu, yra labiau nacionalinis. Yra įvairių nuomonių ir dvejonių, ar tai bus efektyvu, nes keliami reikalavimai riboja ūkininkų galimybę dirbti. Juk šiuo metu turime užtikrinti ne tik savo šalies piliečių, bet ir savo laisvę ginančių ukrainiečių pamaitinimą, negalvoti apie pseudoribojimus, prasilenkiančius net su mokslo rekomendacijomis, ir auginti maksimalų kiekį produkcijos. Tik nuo ūkininkų aktyvumo priklausys, ar argumentai pasieks sprendimų priėmėjus“, – sakė naujasis vadovas.

Panaši situacija, anot M.Maciulevičiaus, yra ir su Bendros žemės ūkio politikos reforma. „Bandysime atkreipti ministerijos dėmesį į tai, kad Briuseliui išsiųstuose koncepciniuose pasiūlymuose yra per daug ribojimų ūkininkams. Šiuo sunkiu laikotarpiu jų turėtų būti kiek įmanoma mažiau. Juk labiausiai kentės ūkininkai, kai vartotojai dėl kylančių kainų kai kurių produktų pirks mažiau arba iš viso nepirks“, – tvirtino pašnekovas.

Ūkininkavo ir pats

Naujasis KRŪS pirmininkas gimė ir augo Kaune, priešais Nacionalinį M.K.Čiurlionio dailės muziejų. Tačiau, grįžęs iš emigracijos Airijoje, jau keliolika metų gyvena Kauno rajone. Iš pradžių įsikūrė pas mamą Lapėse, o užbaigę statyti namą persikėlė į Panevėžiuką (Babtų sen.).

Kol gyveno Lapėse, ūkininkavo Jonavos rajone, čia turėjo 2,5 ha obelų sodą, spaudė sultis ir produkciją eksportavo į Airiją. „Mano veikla Briuselyje ir žemės ūkio kooperatyve „Lietuviško ūkio kokybė“, žmonos grįžimas po motinystės atostogų į darbo rinką, gyvenamosios vietos pakeitimas privertė ūkininkavimo atsisakyti“, – sakė M.Maciulevičius.

Komentaras

Valerijus Makūnas / Kauno raj. savivaldybės nuotr. 

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas:

„Pirmiausia norėčiau padėkoti buvusiai Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkei Genutei Staliūnienei, kuri daug metų sėkmingai atstovavo mūsų krašto žemdirbiams: gynė jų interesus, kėlė problemas, organizavo renginius ir paramos akcijas kaimo bendruomenėms, gražiai bendradarbiavo su savivaldybe.

Mindaugas Maciulevičius – jaunas, energingas ir jau nemažai patirties sukaupęs žmogus, todėl tikiu, kad jo vadovaujama Kauno rajono ūkininkų sąjunga plėsis ir stiprės.

Laikmetis sudėtingas, todėl ūkininkams kyla daug iššūkių: brangsta trąšos, degalai, keičiasi žemės ūkio produkcijos rinkos. Vis dėlto maisto poreikis didėja, o mūsų krašto žemdirbiai ne tik darbštūs, bet ir šiuolaikiški, todėl tikiu, kad viskas klostysis gerai.

Vienoje srityje Mindaugas jau turi nemenką įdirbį – jis buvo vienas pirmųjų, inicijavusių mobiliųjų ūkininkų turgelių kūrimą. Geros kokybės maisto poreikis yra didžiulis, todėl neabejoju, kad tai perspektyvu. Ši kryptis ypač aktuali smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams.

Geros kokybės maisto ypač reikia vaikams, todėl kartu su Žemės ūkio ministerija tariamės dėl galimybės Kauno regione įkurti logistikos centrą, iš kurio žemės ūkio produkcija – vaisiai, daržovės, mėsa – be tarpininkų būtų tiekiami ugdymo įstaigoms.

Neseniai lankydamasis tarptautinėje parodoje „Ką pasėsi...“ įsitikinau, kad žemės ūkio technika žengia į kokybiškai naują lygį, kur viską lemia inovatyvumas, išmanumas, tvarumas. Europos žaliojo kurso kontekste ūkininkus šiandien domina tai, kas vyks ateityje: koks bus žemės ūkis, kiek reikės keistis, diegiant naujas technologijas, dirbtinį intelektą, tiksliojo ūkininkavimo principus, naudojantis robotais, dronais, taikant naujus verslo modelius, diversifikuojant rizikas.

Akademijoje, Babtuose, Girionyse turime galingą žemės ūkio mokslo potencialą, mūsų krašte veikia stambios agroverslo įmonės. Naujajam Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkui linkėčiau aprėpti ne tik ūkininkų problemas, bet ir visus su žemės ūkiu susijusius sektorius, skatinti jų bendradarbiavimą ir partnerystę.

Tikiu, kad toks kompleksinis požiūris dar labiau sutvirtins mūsų krašto žemės ūkio pozicijas ir pasitarnaus žmonių gerovei.

Linkiu M.Maciulevičiui suburti gerą komandą, o savivaldybė yra visada pasirengusi partnerystei ir bendriems darbams.“

GALERIJA

  • Sumanus: M.Maciulevičius <span style=color:red;>(kairėje)</span> yra mobiliųjų turgelių iniciatorius Lietuvoje.
  • Mindaugas Maciulevičius
  • Mindaugas Maciulevičius <span style=color:red;>(dešinėje)</span>
Justinos Lasauskaitės nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS