Vasario 16-osios išvakarėse Raudondvaryje – garbės ženklai ir premjera | kl.lt

VASARIO 16-OSIOS IŠVAKARĖSE RAUDONDVARYJE – GARBĖS ŽENKLAI IR PREMJERA

Penktadienio vakarą iškilmingu renginiu pakaunėje pažymėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Raudondvario menų inkubatoriuje įteikti Kauno rajono garbės ženklai septyniems kraštui nusipelniusiems žmonėms, dar trims – medaliai.

Socialiai atsakingas verslas

Pirmojo lygio garbės ženklai skirti bendrovės "Elinta" generaliniam direktoriui Vytautui Jokužiui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjui Pranui Viškeliui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriui, kardiologui Remigijui Žaliūnui.

V.Jokužiui garbės ženklas skirtas už socialiai atsakingo verslo plėtrą ir partnerystę. "Socialiai atsakingas yra toks verslas, kuriame dirbi kartu su visais savo darbuotojais kaip viena komanda. Tuomet atsakai ir už save, ir už visus darbuotojus", – įsitikinęs V.Jokužis. Pradėjusi nuo pramonės automatizavimo, dabar gamybinė-mokslinė įmonė "Elinta" užsiima ir 3D skenerių gamyba, vysto elektromobilių sritį Lietuvoje. Ši bendrovė yra pelniusi ne vieną prizą už inovatyvius produktus. Prieš aštuonerius metus ši įmonė Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, Biruliškių kaime, įrengė pirmąją elektromobilių įkrovimo stotelę pakaunėje. "Socialiai atsakingi esame ir ta prasme, kad mūsų produktai gerina mūsų pačių ir mūsų vaikų ateitį, tausoja aplinką, gamtą. Mes gaminame elektrinius sunkvežimius, elektromobilių įkrovimo stoteles. Galbūt tai ne ta sritis, kuri duoda didžiausią pelną, tačiau tai yra sritis, keičianti pasaulį į geresnę pusę", – tvirtino verslininkas.

Galbūt tai ne ta sritis, kuri duoda didžiausią pelną, tačiau tai yra sritis, keičianti pasaulį į geresnę pusę.

"Elinta" veikia 28 metus, tačiau, pasak verslininko, per tą laiką darbuotojams nė karto nevėlavo atlyginimai. V.Jokužis džiaugėsi, kad ir šia prasme įmonei pavyko išlikti socialiai atsakinga.

P.Viškeliui Kauno rajono garbės ženklas įteiktas už inovacijas, naujų biologiškai vertingų produktų kūrimą. Šis mokslininkas yra parengęs per 400 mokslinių publikacijų, taip pat yra vieno išradimo, vienos morkų, vienos laiškinių česnakų ir devynių juodųjų serbentų veislių bendraautoris. P.Viškelis atlieka mokslinius tyrimus žemės ūkio produktų kokybės, cheminių ir fizikinių kitimų, laikymo ir perdirbimo srityse.

R.Žaliūnui garbės ženklas skirtas už ypatingus nuopelnus medicinos srityje ir Lietuvos vardo garsinimą. R.Žaliūnas kartu su buvusiu LSMU rektoriumi Viliumi Grabausku buvo reabilitacijos ligoninės perkėlimo į Kulautuvą iniciatoriai. "Maždaug dvylika metų įtikinėjome politikus, kad būtina skirti lėšų reabilitacijos ligoninei į Kulautuvą perkelti, kad tai yra puiki vieta sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, taip pat tiems, kuriuos ištinka insultas. O iš ten iškėlus tuberkuliozės ligoninę, kaip tik liko tušti pastatai, – pasak rektoriaus, Kulautuva tokiai ligoninei yra puiki vieta ne dėl to, kad ten – pušynas, o dėl to, kad ši vieta yra santykinai netoli Kauno klinikų. R.Žaliūno žodžiais, LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė yra pažangiausia ir vienintelė tokia reabilitacijos klinika Lietuvoje, iš kurios ligonį per pusę valandos galima nuvežti į universitetinę ligoninę, kur, esant reikalui, suteikiama kvalifikuota skubi pagalba.

Šios ligoninės atidarymas Kulautuvoje prieš trejus metus tapo vienu pagrindinių veiksnių, padėjusių miesteliui susigrąžinti kurortinės vietovės vardą. Nuo pat įstaigos veiklos pradžios Kulautuvoje pastebimas suaktyvėjęs gyvenimas, padidėję tiek ligonių lankytojų, tiek sugrįžtančių praleisti laiką miestelyje srautai. Suaktyvėjo ir pats miestelis, atsirado papildomų paslaugų.

Per metus prie šios ligoninės turėtų iškilti priestatas, o šalia riogsantis pastatas vaiduoklis dar šiemet turėtų įgauti civilizuotą veidą. LSMU Kauno klinikos inicijavo Vyriausybės sprendimą šį miestelio centre, Akacijų alėjoje, esantį pastatą perduoti ne Turto bankui, o tiesiai savivaldybei. Į šį pastatą, jį suremontavus, savivaldybė planuoja perkelti Kulautuvos seniūnijos administraciją, kitas įstaigas.

Bendrų pastangų rezultatai

Antrojo lygio garbės ženklas už nuopelnus stiprinant Kauno rajono savivaldybės gyventojų saugumą įteiktas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkui Dariui Žukauskui. Trejus metus Kauno apskrities VPK Kauno rajono komisariatas kartu su Kauno rajono savivaldybe vykdo programą "Saugus Kauno rajonas", taip pat "Pagalbos mygtuko" programą vienkiemiuose gyvenantiems senyviems gyventojams. "Policija, savo srityje betarpiškai dirbdama kartu su savivaldybe, turi tų pačių tikslų – kad žmonės būtų saugūs. Per kelerius metus, kai pagalbos mygtukai dalijami senyvo amžiaus žmonėms, jokių nusikaltimų tų žmonių atžvilgiu ar kažkokių nelaimingų atsitikimų su jais neužfiksuota", – atkreipė dėmesį D.Žukauskas.

Pasak jo, Kauno rajonas tampa saugesnis: praėjusių metų statistika rodo, kad nusikalstamumas čia sumažėjo. Tai lemia bendros policijos, savivaldybės ir vietos gyventojų pastangos.

"Iš pradžių mes su Kauno rajono meru važiavome per rajoną, vertinome tam tikras rizikas, problemas ir ieškojome būdų joms spręsti, – pašnekovo žodžiais, taip savivaldybė kartu su policija įsitraukė į rajono gyventojų saugumo kūrimą. – Tai duoda rezultatą. Kai vietos gyventojai, rūpindamiesi savo gerove, kuria saugios kaimynystės grupes, dalijasi informacija apie galimas grėsmes, įrengia filmavimo kameras, fiksuojančias svetimus žmones, nežinomus automobilius, sukuriama saugi aplinka, nepakantumas tiems žmonėms, kurie nesilaiko įstatymų."

Trečiojo lygio garbės ženklai įteikti architektei, bendrovės CEDRA vadovei Violetai Beigienei, Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorei Nijolei Kliučienei ir Respublikinės Kauno ligoninės generaliniam direktoriui Linui Vitkui.

V.Beigienei garbės ženklas skirtas už sukurtus istorinės atminties ženklus Kauno rajone.

Jos darbai puošia ne vieną Kauno rajono miestelį, gyvenvietę. Bendradarbiaudama su kitais menininkais ir Kauno rajono savivaldybe, V.Beigienė sukūrė daug istorinės atminties ženklų.

Vienas naujausių V.Beigienės vadovaujamos kūrybinės grupės darbų – Vandžiogalos kapinėse pastatytas memorialas, skirtas 1941 m. čia nužudytiems žydų tautybės žmonėms atminti.

N.Kliučienei garbingas apdovanojimas atiteko už reikšmingą veiklą gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Per devynerius vadovavimo Garliavos PSPC metus N.Kliučienė atnaujino šios įstaigos padalinių bendradarbiavimą su seniūnijomis ir bendruomenėmis, pradėjo teikti naujas paslaugas, tarp kurių – ir meno terapijos užsiėmimai.

L.Vitkus garbės ženklu įvertintas už nuopelnus medicinos srityje ir partnerystę. Nusipelniusio daktaro vardą pelniusiam L.Vitkui vadovaujant Respublikinei Kauno ligoninei, dėl mažėjančio veiklos efektyvumo Kulautuvoje nutraukta Vaikų tuberkuliozės skyriaus veikla, o Vaikų reabilitacijos skyrius prijungtas prie padalinio Kačerginės "Žibutės" sektoriuje. Šioje sanatorijoje reguliariai rengiamų Labdaros ir paramos renginių metu surinktomis lėšomis miestelyje įrengta daugiafunkcė sporto ir nauja vaikų žaidimų aikštelės.

Kraštas tampa turtingesnis

Kauno rajono savivaldybės medaliai (arba pasižymėjimo ženklai) įteikti tautodailininkui Eugenijui Baniui ir dviem istorijos mokytojams metodininkams Virginijui Overlingui bei Eglei Simonaitienei.

Karmėlaviškis E.Banys medaliu įvertintas už profesionalumą ir nuopelnus tautodailės srityje. Šio skulptoriaus, kryždirbio kūriniai puošia ne tik Kauno rajono seniūnijas, bet ir kitas Lietuvos vietoves. Respublikinėse tautodailininkų ir meno kūrėjų konkursinėse parodose jis dažnai apdovanojamas aukščiausio lygio diplomais. Respublikinėje tautodailininkų parodoje "Aukso vainikas" E.Banys šiemet apdovanotas antrojo laipsnio diplomu. Jo iniciatyva Karmėlavą papuošė jo sukurtas koplytstulpis, skirtas etnografo Balio Buračo atminimui.

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytojui V.Overlingui pasižymėjimo ženklas įteiktas už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje. Prieš dvejus metus šis mokytojas nominuotas Lietuvos inovatyviausių mokytojų apdovanojimuose. Istorijos pamokoms paįvairinti ir mokiniams sudominti jis dažnai pasitelkia informacines technologijas. Pastaruosius dešimt metų šis mokytojas daug dėmesio skyrė informacinėms kompetencijoms tobulinti. V.Overlingas organizuoja pilietines iniciatyvas, kuriančias mokyklos ir Garliavos bendruomenės vienybę.

Laisvė išskiria žmogų iš kitų gyvų būtybių ir pasireiškia kaip laisva valia, kaip atsakomybė už save, savo bendruomenę, tautą.

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojai E.Simonaitienei apdovanojimas įteiktas už profesionalumą ir nuopelnus švietimo srityje. Ši mokytoja sugeba susieti tradicijų ir tautos vertybių puoselėjimą su moderniomis metodikomis, savo gerąją patirtį skleidžia ne tik gimnazijoje, bet ir įvairiuose renginiuose bei kraštotyros projektuose. Ji yra ir istorijos konkursų bei olimpiadų vertinimo komisijos narė ir užduočių sudarytoja. Daug laiko kraštotyros veiklai skirianti mokytoja kartu su kraštotyrininku Antanu Vaičiumi yra parašiusi knygą "Čekiškė", yra kitų knygų apie Čekiškę bendraautorė.

Ši mokytoja, kartu su A.Vaičiumi, buvusiu Čekiškės mokyklos direktoriumi Algirdu Šiaučiuliu, P.Dovydaičio dukterėčia Rita Dovydaityte-Dagiene buvo P.Dovydaičio atminimo Čekiškėje įamžinimo iniciatoriai. "Man buvo svarbu atgaivinti P.Dovydaičio atminimą Čekiškėje ne vien dėl to, kad jis čia, gavęs žemės kaip Nepriklausomybės Akto signataras, statėsi namą, leisdavo vasaras. Tai žmogus, kurio gyvenimo kelias – labai įdomus, o pabaiga – tragiška. Kai pradėjome domėtis jo asmenybe, supratome, kad norime būti panašūs į jį, siekti jo idealų. Tai buvo labai ištikimas vertybėms žmogus, akcentavo dorą, sąžiningumą", – sakė E.Simonaitienė.

Pasak apdovanojimus įteikusio Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, tokių žmonių, kaip pagerbti Raudondvaryje, pastangomis pakaunės kraštas tampa turtingesnis, gražesnis, o kartu ir laisvesnis. "Būtų klaidinga suprasti laisvę vien tik kaip valstybės nepriklausomybę. Laisvė išskiria žmogų iš kitų gyvų būtybių ir pasireiškia kaip laisva valia, kaip atsakomybė už save, savo bendruomenę, tautą, – Vasario 16-osios išvakarėse sakė meras ir ragino laisvės ribas brėžti matant ne tik save, bet ir šalia esančius. – Dabar, kai mūsų valstybė nepriklausoma, privalome susitelkti į vidinės laisvės paieškas, kurios neįmanomos be solidarumo, gebėjimo atsigręžti į tuos bendruomenės narius, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos."

Susirinkusieji į Raudondvario menų inkubatoriaus Baltąją salę klausėsi koncerto, žiūrėjo draminės pjesės "Žodžio vakaras. Naujalis kitaip" premjerą. Šiuo renginiu pakaunėje pradėti Raudondvaryje gyvenusio ir kūrusio kompozitoriaus Juozo Naujalio metai.

GALERIJA

  • Virginijus Overlingas
  • Darius Žukauskas
  • Pranas Viškelis
  • Remigijus Žaliūnas
  • Violeta Beigienė <span style=color:red;>(dešinėje)</span>
Rašyti komentarą
Komentarai (2)

Karmėlava

Jokužis tikrai vertas pagarbos, tai pavyzdys, koks iš tiesų turėtų būti verslininkas.

Sandrutė

Visus, gavusius garbingus apdovanojimus, sveikinu. Ypač norėčiau išskirti gerb. Darių Žukauską. Tai iš tiesų garbingas ir doras žmogus, ne tik ryžtingai kovojantis su nusikalstamumu Kaune, bet ir išklausantis kiekvieną pareigūną, "nepasikėlęs" ... Nors ir užima aukštą postą, išliko paprastas ir šiltas žmogus. Sėkmės jam, linkiu ramybės, sveikatos ir pilnatvės gyvenime...

SUSIJUSIOS NAUJIENOS