Kviečia teikti paraiškas sportininko stipendijai gauti | kl.lt

KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS SPORTININKO STIPENDIJAI GAUTI

  • 0

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2021 metais.

Konkursas vykdomas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-211 patvirtintu stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašu.

Paraiškas stipendijai gauti gali teikti Juridinių asmenų registre įregistruotos bei Klaipėdos mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymus, kurios yra pasirašiusios sutartį su sportininku dėl jo ugdymo.

Stipendijos skiriamos Klaipėdos miesto olimpinių individualių sporto šakų sportininkams nuo 14 iki 29 metų, kurie ne mažiau kaip paskutinius 2 metus atstovavo Klaipėdos miestui sporto šakos rinktinėse:

1. už praėjusių metų geriausią sportininko pasiektą rezultatą;

2. už prieš dvejus metus geriausią sportininko pasiektą rezultatą, kai tarptautinės aukšto meistriškumo varžybos pagal tarptautinės sporto šakos federacijos kalendorių yra vykdomos kas dveji metai.

Sporto organizacija, teikianti paraišką už 2 punkte nurodytą sportininko rezultatą, privalo pateikti praėjusių metų sportininko pasiektus sportinius rezultatus.

Sportininkui, neatitinkančiam nurodyto amžiaus apribojimo, gali būti taikoma išimtis stipendijai gauti, pateiktą prašymą nagrinėjant nustatyta tvarka.

Sporto organizacijos, pretenduojančios gauti stipendiją turi pateikti užpildytą paraiškos formą.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 10 d. iki vasario 24 d. (imtinai). Paraiška teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA, teikiama perspektyvaus Klaipėdos miesto sportininko stipendijai gauti 2021 metams“, Sporto skyrius (užpildyta paraiška ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka ir susegti; visi pateikiami dokumentai turi būti A4 formato).

Paraiškos gali būti teikiamos:

1. Užklijuotame voke, įmetant į specialiai tam nurodytą vietą prie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pastato Liepų g. 11 centrinio įėjimo durų.

2. naudojantis nacionaline elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

3. naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Paraiškos laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo data.

Kontaktinis asmuo – Laima Poškaitė, Sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. laima.poskaite@klaipeda.lt, tel. 40 17 22. Tvarkos aprašą, Paraiškos formą ir stipendijų dydžius galima rasti savivaldybės interneto svetainėje: www.klaipeda.lt>Skelbimai>Kviečiame teikti paraiškas sportininko stipendijai gauti.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS