Uostamiesčio mokykloje – legalus reketas? | kl.lt

UOSTAMIESČIO MOKYKLOJE – LEGALUS REKETAS?

Konstitucinė nuostata, esą Lietuvoje mokslas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose yra nemokamas, kelia vis daugiau abejonių. Pinigų rinkimo sistema taip patobulėjo, kad Klaipėdos Vydūno gimnazijai nesusimokėjusiems tėvams mokyklos vadovybė pasamdė teisinių paslaugų įmonę.

Perduos duomenis apie vaiką

Klaipėdietis A. nustėro, kai vieną dieną jo keturiolikmetė dukra iš mokyklos parnešė raštelį, pasirašytą Vydūno gimnazijos administracijos.

Jame tėvas raginamas nedelsiant susimokėti už papildomas paslaugas.

Priešingu atveju nuo lapkričio bus pradedamas skolų išieškojimas, o skolos administravimo mokestį turės mokėti pats skolininkas.

"Informuojame, kad gimnazijos tarybos nutarimu Vydūno gimnazija dėl skolų už papildomas paslaugas išieškojimo sudaro sutartį su teisinių paslaugų įmone "Credibell". Skolos išieškojimo atveju įmonei gali būti perduodami mokinių asmeniniai duomenys", – rašoma mokyklos pranešime.

"Mokėk, ir viskas"

Vyrui tokia situacija atrodo nenormali, nes jo dukra nelanko gimnazijoje organizuojamų papildomų užsiėmimų, kurie aštuntų klasių mokiniams kainuoja po 18 eurų per mėnesį.

Dabar dar ir grasinamus laiškus gauname, kad pamiršę susimokėti būsime perduoti antstoliui.

"Mano vaikas lanko visai kitus, miesto būrelius. Tačiau kompromiso nėra – mokėk, ir viskas. O kur dingsi, juk prestižinė mokykla. Net birželį, kai dukra jau nebelankė mokyklos, už užklasinę veiklą mokėti reikėjo. Iš auklėtojos sulaukėme replikos, kad paskubėtume. Dabar dar ir grasinamus laiškus gauname, kad pamiršę susimokėti būsime perduoti antstoliui", – stebėjosi pašnekovas.

A. skubiai pridūrė, kad mokyklai nėra skolingas – visus septynerius metus stropiai atseikėdavo nurodytą sumą.

Tačiau praėjusią savaitę iš mokyklos gautas raštelis perpildė kantrybės taurę.

Ne tik jo, bet ir kitų tėvų manymu, Vydūno gimnazijos politika prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 41 straipsniui, kuriame juodai ant balto parašyta: "Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas."

Į sąskaitą – kiekvieną mėnesį

"O dar sako, kad Lietuvoje mokslas nekainuoja. Vieša paslaptis, jog kiekviena mokykla susigalvoja savo keistų mokesčių. Juk vaikas gali nenorėti lankyti mokyklos siūlomų būrelių, gal jis nori žaisti futbolą ar krepšinį. Dabar visiškai ribojama pasirinkimo laisvė. Ir pati kaina didelė. Dešimčiai mėnesių – apie 180 eurų. Mums tai – nemenki pinigai. O jeigu augini ne vieną vaiką? Greitai ir kita mūsų dukra pradės eiti į mokyklą. Į Vydūno gimnaziją, matyt, jos nebeleisime, per brangu", – skaičiavo A.

Kita į Vydūno gimnaziją, pradinę klasę, savo vaiką vedanti mama moka dar daugiau. Per mėnesį – apie 30 eurų.

"Yra nurodyta sąskaita, į kuria reikia pervesti pinigus už neformalų ugdymą – tam, ką vaikas veikia po pamokų. Įprastai pradinukams pamokos baigiasi apie 13 val., o visas likęs laikas – maždaug iki 16.30 val. – yra skiriamas įvairiems būreliams: teatro, šokio, muzikos, keramikos. Mokesčio pagrindimas toks, o atsisakyti galimybės nėra. Šis punktas įtraukas sutartyje, kuri pasirašoma stojant į mokyklą. Nematau čia nieko blogo, yra daug kitų gimnazijų Klaipėdoje, jei ši netinka", – samprotavo mama.

"Be privalomo mėnesinio mokesčio, mokslo metų pradžioje renkami pinigai ir už pratybas. Tačiau visose mokyklose yra tokia tvarka. Pasitaiko ir vienetinių atvejų, pavyzdžiui, mokyklos jubiliejus, kai buvo perkamos dovanos. Tėvams reikėjo susimesti gal po 10 eurų", – užsiminė klaipėdietė.

Skola – apie 3 tūkst. eurų

Pats Vydūno gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas įsitikinęs, kad skolų išieškojimas – normali praktika, jei tėvai nesilaiko sutartyje numatytų reikalavimų.

Rugsėjį skola už nesumokėtas paslaugas sudarė beveik 3 tūkst. eurų. Esą kreiptis į teisinių paslaugų įmonę įpareigojo mokyklos taryba.

Jei reikės, bus imtasi Lietuvos įstatymuose numatytų priemonių.

"Mūsų mokykla įgyvendina savitą pedagoginę sampratą, patvirtiną Švietimo ir mokslo ministerijos. Visi tėvai, ateidami į mokyklą, pasirašo sutartis dėl mokesčių, ir norime, kad jos būtų vykdomos. Kitaip mes negalime finansuoti savo veiklos. Tai miesto tarybos nustatytas mokestis už papildomas gimnazijos paslaugas, ir visiems mokiniams jis yra privalomas", – aiškino įstaigos vadovas.

Paklaustas, kiek tos papildomos veiklos kainuoja pradinių ir kiek vyresnių klasių mokiniams, direktorius negalėjo atsakyti. Esą sumos skiriasi.

"Mūsų internetiniame tinklalapyje yra nurodytos visos kainos, pasitikslinkite", – trumpai tarstelėjo A.Girdzijauskas.

Yra ir rėmėjų klubas

Ar Vydūno mokykloje nė vieno būrelio nelankantis vaikas gali išvengti mėnesinio mokesčio?

"Taip nebūna. Mūsų visi vaikai ką nors lanko. Tėvai žino šią tvarką ir sutinka su sąlygomis", – nedaugžodžiavo direktorius.

Gimnazijoje šiuo metu mokosi apie 750 mokinių.

Kiek konkrečiai per metus iš jų surenkama pinigų, A.Girdzijauskas irgi negalėjo pasakyti.

Iš mokyklos gavę grasinamus raštelius tėvai ėmė baimintis, kad vieną dieną iš jų banko sąskaitų ims dingti pinigai.

Advokatės Gražinos Mauručaitienės teigimu, teisinių paslaugų įmonė tik paruošia skolos ieškinį teismui, o ne suranda skolas.

Žinoma, jei tėvai nevykdys teismo sprendimo, turės reikalų su antstoliu.

Tėvams abejonių sukėlė ir Klaipėdos humanitarinės mokyklos rėmėjų klubas, kuriam aukodami klaipėdiečiai remia Vydūno gimnaziją.

Anksčiau net buvo kalbama apie būtinybę įvesti privalomą paramos mokestį, kuris siektų 30 eurų.

"Absurdas. Juk tai būtų dar viena finansinė našta mums", – piktinosi klaipėdiečiai.

Tikrino kontrolės tarnyba

Tokį Vydūno gimnazijos vykdomų rinkliavų pagrįstumą metų pradžioje svarstė speciali Klaipėdos savivaldybės sudaryta komisija.

Pastaroji sutarė, kad įstaigos vadovo ir mokytojų siūlymas tėvams paremti mokyklą nustatyta 30 eurų suma nėra tinkamas paramos rinkimo būdas.

Įstaigos vadovas buvo įpareigotas, viešinant informaciją apie paramos rinkimą, nenustatyti konkrečios paramos sumos ir palikti rėmėjams laisvo apsisprendimo teisę.

Kontrolės ir audito tarnybai pradėjus patikrinimą dėl rinkliavų šioje gimnazijoje paaiškėjo, kad pinigai renkami ne tiesiogiai gimnazijos atstovų, o Klaipėdos humanitarinės mokyklos rėmėjų klubo.

Kadangi šio klubo lėšos nėra savivaldybės ar valstybės biudžeto, Kontrolės ir audito tarnyba atlikti audito rėmėjų klube neturėjo teisinio pagrindo.

Pats Vydūno gimnazijos direktorius A.Girdzijauskas tvirtino, kad rėmėjų klubas yra savarankiškas juridinis vienetas ir įkurtas remti tam tikras mokyklos veiklas.

"Parama, priešingai nei mėnesinis mokestis už papildomą veiklą, yra savanoriška. Kas nori, tas remia", – patikslino A.Girdzijauskas.

Apskaitą veda

Pasak Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorės Laimutės Mačernienės, vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis, mokyklai gali būti skiriama neatlygintina ir savanoriška parama.

Tačiau įstaiga gautą paramą iš tėvų privalo apskaityti ir, jei parama suteikiama ne pervedant į sąskaitą, o grynais pinigais, kiekvienam išduoti pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą.

Nuslėpus informaciją apie pinigus arba materialines vertybes, gautas kaip labdara ar parama, neapskaityta lėšų dalis yra apmokestinama pelno (pajamų) mokesčiu, nepaisant labdaros ar paramos gavėjo statuso.

Informacija apie gautą labdarą ar paramą ir jos panaudojimą turi būti pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 15 dienos užpildant Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą.

Inspekcijos duomenimis, mokykla už pastaruosius penkerius metus tokias ataskaitas pateikė.

GALERIJA

  • Motyvas: Vydūno gimnazijos vadovybė tvirtino, jog mokestis už įstaigoje vykdomas papildomas veiklas imamas tam, kad būtų užtikrinamas mokyklos savitumas.
  • Komentaras: advokatė G.Mauručaitienė teigė, kad, tik įvykus teismui, pinigai iš tėvų bus išieškomi prievartos būdu.
Rašyti komentarą
Komentarai (56)

Mama

Mes su vyru auginam du vaikus,kurie lanko minėtą mokyklą. Pajamos mūsų vidutinės, nesame vargšai, bet sunkiai susitvarkom su šios mokyklos rinkliavomis. Be straipsnyje minėtų dar kas savaitę ima tai 2, tai 4 eurus įvairiems renginukams ir t.t. O kur dar ekskursijos, šventės. Pinigų prašymo pasaka be galo...

kaip yra iš tikrųjų

Jei pinigai apskaičiuoti ir tėvai juos užmoka už konkretų papildomą darbą su vaikais, tai viskas tvarkoje. Bet, buvo kalbama (tarp tėvų), kad buvo įmami ir grynieji. Va, tada tai jau prastai.

Tai

Tai labai paprasta išspręsti, jei savivaldybe norėtų tai išspręsti. Pateikiamos kiekvienais metais ataskaitos, kuriuose matosi kokie poreikiai. Toms mokykloms reiktų inicijuoti bankrotus kurios nesusitvarko. O savivaldybė juk iš GPM surinko 10 min. perviršį...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS