Seimo Statute siūloma tobulinti naują parlamentinės kontrolės įrankį | kl.lt

SEIMO STATUTE SIŪLOMA TOBULINTI NAUJĄ PARLAMENTINĖS KONTROLĖS ĮRANKĮ

Seimas svarsto galimybę Statute nustatyti dar vieną parlamentinės kontrolės įrankį – „Seimo komiteto pranešimas valstybinės svarbos klausimais“.

Seimo narys konservatorius Andrius Vyšniauskas siūlo projekte numatyti, kad Seimas komitetams pranešimus gali pavesti atlikti ne tik Seimo sesijos pradžioje, bet iškilus poreikiui.  

Pagal jo įregistruotą pasiūlymą Statuto pataisoms, kiekvienos eilinės sesijos pradžioje, išskyrus pirmąją naujai išrinkto Seimo sesiją, komitetai teikia Seimui tvirtinti pranešimų temas dėl jų siūlomų svarstyti valstybinės svarbos klausimų pagal komitetų veiklos kryptis.  

Siūloma taip pat numatyti, kad "esant poreikiui, bet kuriuo metu komitetai arba Seimo Valdyba gali teikti siūlymą parengti papildomą komiteto pranešimą valstybinės svarbos klausimu, kurio tema nebuvo patvirtinta sesijos pradžioje". Seimo nutarimu patvirtinus pranešimo temą, Seimas pavestų komitetui parengti pranešimą ir nustatytų terminą pranešimui parengti. 

Manytina, kad toks parlamentinės kontrolės įrankis leistų komitetams atlikti daugiau operatyvių parlamentinių tyrimų.

Pranešimui parengti komitetas turėtų paskirti ne mažiau kaip du atsakingus komiteto narius, po vieną iš Seimo daugumos ir Seimo mažumos. Dėl galutinio pranešimo teksto apsispręstų  visas komitetas.

Pranešimas būtų pristatomas Seimo plenarinio posėdžio metu. Pranešime komitetas turėtų pateikti  siūlymus dėl aptarto klausimo sprendimui reikalingų teisės aktų koregavimo.

„Manytina, kad toks parlamentinės kontrolės įrankis leistų komitetams atlikti daugiau operatyvių parlamentinių tyrimų, išsamiau analizuoti, kaip vykdomi įstatymai ir įgyvendinamos reformos valstybinės svarbos klausimais“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Šių metų lapkričio 19 d. šias Statuto pataisas po pateikimo parėmė 65 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 6 parlamentarai.  Jų Seime  dar laukia svarstymo ir priėmimo procedūros.

Šiuo metu Seimo statute numatyta, kad parlamentinę kontrolę vykdo Seimo komitetai savo kompetencijos ribose, komisijos ir laikinosios kontrolės arba tyrimų komisijos.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

vel

sukurs kokia gudrybe kad galima butu nebaudziamai veikti tautos /labui/?....

SUSIJUSIOS NAUJIENOS