Antras mokslo centras vaikams – Tauragėje | kl.lt

ANTRAS MOKSLO CENTRAS VAIKAMS – TAURAGĖJE

  • 0

Ketvirtadienį Tauragės rajono savivaldybėje pasirašytas antrasis susitarimas dėl dalyvavimo kuriant ir koordinuojant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos (STEAM) centrą.

Jį parašais patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas.

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva Lietuvoje iš viso bus įsteigta dešimt STEAM centrų – kiekviename regione. Tauragės STEAM centras bus įkurtas Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centre.

„Ši sutartis – tai puiki dovana regiono mokiniams, mokytojams, verslo atstovams, visai bendruomenei. Norėdami šalyje formuoti inovacijų kultūrą, turime investuoti į jaunąją kartą, patraukliai ir suprantamai pristatyti mokslą, sudominti juo. STEAM centrai turėtų padėti gerinti mokinių pasiekimus „kietųjų“ mokslų srityje, pasirengti būsimoms studijoms, karjerai“, - teigia švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Tauragės regione STEAM centro įkūrimui savo iniciatyvas suvienijo net dešimt įvairių partnerių, tai – visos Tauragės regiono savivaldybės, aukštojo mokslo įstaigos ir verslo organizacijos: Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centras, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Kauno kolegija, Tauragės apskrities verslininkų asociacija, Strateginės savivaldos institutas.

„Džiaugiuosi, kad Tauragės regionas demonstruoja didelį susitelkimą. Laukia nemenki iššūkiai, nes savivaldybės turės įveikti mokinių pavėžėjimo klausimus, o Tauragės savivaldybė, kaip centro pagrindinė koordinatorė - užtikrinti kokybiškas ugdymo veiklas ir prieinamumą visiems regiono vaikams. Taip pat atkreiptinas dėmesys į verslo partnerius – šaunu, kad jie prisideda, nes būtent jie netolimoje ateityje galės tikėtis motyvuotų, jau mokykloje, tikėtina, suradusių savo pašaukimo kryptį, darbuotojų“, - sako švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Visų regionų STEAM centruose veiks keturios laboratorijos: viena – biologijos ir chemijos, antra ̶ fizikos ir inžinerijos, trečia ̶ robotikos ir informacinių technologijų, o ketvirta – specializuota, atliepianti konkrečios teritorijos specifiką. Tauragės apskrities STEAM centre tai bus Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija.

„Specializuotos laboratorijos sudaro galimybes regiono vaikams susipažinti su savo gyvenamosios aplinkos verslo, gamybos, technologijų vystymosi tendencijomis, galbūt net su savo regiono išskirtinumu, - pažymi STEAM centrų steigimą kuruojanti švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė. - Tokiu būdu mokiniai giliau pažins savo krašto mokslo ir verslo galimybes, ir, tikėtina, ateityje toliau kurs ir plėtos šią sritį, Tauragės atveju - alternatyviąją energetiką.“

Šių centrų kūrimą numatoma finansuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, Švietimo ir mokslo ministerija tam planuoja skirti 5,8 mln. eurų. Anot ministrės, centrų steigėjai turi labai atsakingai žiūrėti į savo darbą, nes centrai gaus valstybės finansavimą tik kelerius metus – vėliau patiems reikės galvoti, kaip išgyventi. „Nuo čia dirbsiančių žmonių, vadovo priklausys, kaip centrui pavyks kurti pajamas“, - pabrėžia ministrė A. Pitrėnienė.

STEAM centruose veiks techninės kūrybos, konstravimo, modeliavimo, tyrinėjimo, programavimo ir kitos gamtos, technologinių ir tiksliųjų mokslų neformaliojo švietimo veiklos, kurios šalyje dar nėra pakankamai išplėtotos. Taip pat juose bus organizuojami profesinio orientavimo renginiai, susitikimai su mokslo, pramonės ir paslaugų sektorių atstovais, pažintiniai mokinių vizitai į mokslo institucijas, pramonės, paslaugų verslo įmones.

STEAM centrai supažindins visuomenę su moksliniais tyrimais ir inovacijomis, sudaryti galimybes mokytojams čia tobulinti savo kvalifikaciją. Visu tuo užsiims STEAM centrai – jie vykdys seminarus, stažuotes, pažintinius vizitus.

Šis su Tauragės rajono savivaldybe pasirašytas susitarimas dėl STEAM centro steigimo – antrasis iš dešimties, kurį pasirašė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė ir kiekvieno regiono centrą kuriančių partnerių įgalioti atstovai. Pirmasis toks susitarimas pasirašytas prieš dvi savaites Alytaus miesto savivaldybėje.

Lietuvoje siekiama sukurti mokslo populiarinimo tinklą. Šalia 10 regioninių STEAM centrų moksleiviams Švietimo ir mokslo ministerija taip pat iniciavo modernaus Mokslo ir technologijų populiarinimo centro steigimą – jis bus įkurtas Kaune. Be to, pradinės mokyklos ir progimnazijos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų ugdymui reikalingomis priemonėmis.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS