Seimas ėmėsi siūlymo griežtinti pamokų lankomumą nustatančią tvarką | kl.lt

SEIMAS ĖMĖSI SIŪLYMO GRIEŽTINTI PAMOKŲ LANKOMUMĄ NUSTATANČIĄ TVARKĄ

Seimas ėmėsi siūlymo griežtinti pamokų lankomumą nustatančią tvarką.

Parlamentas šią savaitę pritarė tokioms Švietimo įstatymo pataisoms, už balsavo 96 Seimo nariai ir dešimt susilaikė. Svarstymas numatytas birželį.

Projektus pristačiusi buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pažymėjo, kad praleistos pamokos turi didelę įtaką mokinių pasiekimams, o apie penktadalis visų praleistų pamokų yra nepateisintos.

„Nuo­gąs­ta­vi­mų dėl lan­ko­mu­mo gir­di­me iš su­si­ti­ki­mų su mo­ky­to­jais, mo­kyk­lų va­do­vais. Per šių moks­lo me­tų šešis su puse mė­ne­sio, kaip tai yra už­fik­suo­ta elektroniniuose dienynuose, vie­nas mo­ki­nys vi­du­ti­niš­kai pra­lei­do 10 proc. pa­mo­kų. Penk­ta­da­lis pra­leis­tų pa­mo­kų yra ne­pa­tei­sin­tos“, – sakė ministrė.

Vie­nas mo­ki­nys vi­du­ti­niš­kai pra­lei­do 10 proc. pa­mo­kų. Penk­ta­da­lis pra­leis­tų pa­mo­kų yra ne­pa­tei­sin­tos

Prieš pat atsistatydinimą šią savaitę projektus pristačiusi J. Šiugždinienė teigė, jog yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se pra­leis­tų ir ne­pa­tei­sin­tų pa­mo­kų skai­čius sie­kia 34 procentus.

Siekiant gerinti lankomumą, ministerija siūlo patvirtinti bendrą mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašą.

„Ga­lė­tų bū­ti nuo­sta­ta, kiek die­nų ir kiek pa­mo­kų ga­li pa­tei­sin­ti tė­vai, ką lai­ko­me pa­tei­sin­to­mis pa­mo­ko­mis, nes tai šiuo me­tu yra ne­apib­rėž­ta, ir pa­gal ko­kį al­go­rit­mą į pamokų lankymo pa­žei­di­mus re­a­guo­ja mo­kyk­la ir mo­kyk­lų va­do­vai, ka­da yra krei­pia­ma­si į Vai­kų ge­ro­vės ko­mi­si­ją, ka­da į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą“, – kalbėjo J. Šiugždinienė.

Taip pat įstatyme būtų įrašoma nuostata, kad mokykla turėtų tą pačią dieną informuoti tėvus mokiniui neatvykus į mokyklą ar pamoką, jei apie tai nepraneša patys tėvai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šiais mokslo metais iki kovo pabaigos 304 tūkst. 196 mokiniai praleido daugiau kaip 17 mln. pamokų, iš kurių beveik 4 mln. (20,95 proc.) pamokų nepateisintos.

Yra savivaldybių, kuriose nepateisintos pamokos sudaro apie 30 proc. nuo praleistų pamokų. Kai kurie mokiniai praleido per 500 nepateisintų pamokų. Vidutiniškai vienas mokinys praleido 57 pamokas.

Dėl ligos praleista daugiau kaip 11 mln. pamokų – tai sudaro 83,78 proc. nuo visų tėvų pateisinamų pamokų. Visgi ministerija pažymi, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad visos šios pamokos yra praleistos dėl mokinių ligos, nes yra atsisakyta medicininės pažymos, kuria praleistas pamokas dėl ligos pateisindavo gydytojai.

Rašyti komentarą
Komentarai (26)

Kastyte

As manau turi buti tam tikras pamoku leisyūnas skaicius nes tarkim mano vaikas lanko mokykla nepraleidzia pamoku del sirgimo per metus max 10 dienu, ir norint isvykyi i kelione akcentuojama kad tai negalima, o kaip tie vaikai kurie praleidzia del sirgamumo po du menesius per metus... tai manau neteisinga. Kiti vyksta pas gimines atostogos nesutampa skirtingose salyse, pvz Anglijoje skiriasi per savaite tai kaip pasimatyti arba vieni arostogauja arba kiti. Manau zengiame i prieki reikia ribu bet ne kategorisku

Marija

Tą betvarkę reikėjo sutvarkyti seniai Keliaukyt tada kada vaikams atostogos.o ne kai mokslai.Noryt kelionių,mirštat?Nereik prisidengti,sergamumo vaikų.Suauge taip daro,nueina pas medikus ir išrašomas biuletenis.Tada jis už lagamino ir skrenda i kokią Ispaniją.Niekas jų netikrima,ar gydosi namie.Per daug priprato vaikus atitraūgdami nuo mokslų.

GGG

Bauduva drauduva tesiais prasidėjo nuo vairuotojų dabar vaikų eilė atėjo, Per 30 sušiko visą švietimo sisitema dabar atpirkimo ožiai vaikai...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS