Švyturėlių suteikiamos teisės – ribotos | kl.lt

ŠVYTURĖLIŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS – RIBOTOS

Automobiliai su švyturėliais kelyje turi ypatingų teisių, tačiau net ir tuomet, kai jie įjungti, specialiųjų tarnybų vairuotojai turi važiuoti taip, kad nesukeltų pavojaus aplinkiniams. Netikslingai švyturėlius panaudojantys pareigūnai yra baudžiami.

Atsargus skubėjimas

Galinio vaizdo veidrodėlyje pamatytas iš paskos atvažiuojantis automobilis su įjungtais mėlynos arba mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliais – vairuotojams aiškus ženklas, kad reikia kuo greičiau rikiuotis į dešinę eismo juostą ir jį praleisti.

Lietuvoje yra šešios tarnybos, galinčios naudotis šių švyturėlių suteikiamomis teisėmis – policija, greitoji medicinos pagalba, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, avarinė dujų tarnyba, muitinė ir karo policija. Šiuo metu galiojančios Kelių eismo taisyklės (KET) apibrėžia, kad specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, turintys leidimus naudoti mėlynus ir raudonus švyturėlius bei specialiuosius garso signalus, gali naudotis įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais tik tais atvejais, kai tokie veiksmai būtini gelbėjant žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą, sulaikant asmenis, įtariamus nusikaltimo padarymu ir eskortuojant aukščiausius šalies pareigūnus.

Su įjungtais švyturėliais važiuojančių tarnybų atstovai gali nepaisyti daug draudžiamųjų ženklų, tačiau pirmenybe jie gali pasinaudoti tik tuomet, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias.

"Nė vienas policijos ekipažas, važiuojantis su įjungtais švyturėliais, negali kirsti sankryžos beatodairiškai. Pirmiausia vairuotojai turi būti perspėti garso ir šviesos signalais ir tik įsitikinus, kad vairuotojai pamatė skubančius pareigūnus, kirsti sankryžą degant draudžiamam signalui", – "Kauno dienai" teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas Danas Česnauskas.

Jis tvirtino, kad visi pareigūnų automobiliai yra stebimi ir piktnaudžiauti suteikiamomis švyturėlių privilegijomis negalima. "Kiekvienas automobilis yra stebimas ir net po mėnesio mes galime patikrinti, ar tuomet, kai buvo įjungti švyturėliai, o pareigūnų automobilis važiavo nesilaikydamas KET, buvo iškvietimas", – tikino pašnekovas.

Pasak D.Česnausko, atvejų, kad pareigūnai savanaudiškais tikslais naudotų švyturėlius, pasitaiko labai retai. D.Česnauskas pasakojo, kad, greičio matuokliams užfiksavus greitį viršijantį pareigūnų automobilį, tikrinama, ar tuo metu ekipažas iš tiesų turėjo skubėti.

Teisės vienodos

Vairuotojai neturėtų galvoti, kad skiriasi specialiųjų tarnybų su mėlynos ir raudonos bei tik mėlynos spalvos švyturėliais teisės. Tokių švyturėlių galios vienodos, o skirtingos spalvos liko dėl kai kurių tradicijų.

D.Česnauskas atkreipė dėmesį, kad vis rečiau kyla incidentų su vairuotojais, kurie nepraleidžia į iškvietimą skubančių specialiųjų tarnybų automobilių. Tačiau vieną taisyklę vairuotojai pamiršta. 187 – ajame KET punkte teigiama, kad "siekiant perspėti eismo dalyvius apie pavojų eismo saugumui, gali būti įjungiami stovinčių specialiųjų transporto priemonių mėlyni ir raudoni (arba tik mėlyni) švyturėliai be specialiųjų garso signalų. Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir raudonu arba tik mėlynu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams."

"Matome daug vairuotojų, kurie šį reikalavimą paprasčiausiai ignoruoja, net ir matydami, kad, pavyzdžiui, eismo įvykio vietoje dirba policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai", – atkreipė dėmesį pašnekovas. Pasak jo, neretai būna, kad dėl tokių vairuotojų neapdairumo šalia vieno eismo įvykio vietos atsiranda ir kita. Taip nutinka ir todėl, kad vieni vairuotojai, paisydami taisyklių, sumažina greitį, o kiti pamiršta tai padaryti. Beje, neretai eismo įvykio priežastimi tampa ir vairuotojų smalsumas, kai dėmesys nuo kelio nukreipiamas į eismo įvykio vietą ir nebestebima, kas tuo metu vyksta važiuojamojoje dalyje.

Siūlo naikinti privilegijas

Mėlynos spalvos švyturėlius turi ir Vadovybės apsaugos departamento (VAD) automobiliai. Jų lydimi keliauja Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos įstatyme nurodyti saugomi asmenys – Lietuvos Respublikos vadovybė, asmenys, pavaduojantys Seimo pirmininką, ministrą pirmininką, jų šeimos nariai, Lietuvos Respublikos oficialūs svečiai ir kiti asmenys, kuriems Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskirta apsauga.

Tai reiškia, jog aukščiausių šalies pareigūnų ar šalies svečių pervežimas iš taško A į tašką B yra prilyginamas pareigūnų veiksmams, kurie reikalingi gyvybei išgelbėti, nusižengusiems asmenims suimti ar viešajai tvarkai palaikyti. Seimo narys Eligijus Masiulis siūlo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis tokios privilegijos iš aukščiausių šalies vadovų būtų atimtos. Jos galiotų tik lydint oficialius Lietuvos svečius ir delegacijas.

 

"Keliuose turi galioti vienodi pagarbos standartai ir studentui, ir prezidentui ar Seimo pirmininkui. Dabar kai kurie valstybės vadovai neatsispiria pagundai ir piktnaudžiauja įstatymų suteiktomis privilegijomis. Lėkti degant raudonam šviesoforo signalui sankryžose dažniausiai nėra būtina. Nereikia gąsdinti vairuotojų", – teigia pataisų iniciatorius. Pasak jo, valdžios atstovų saugumą galima užtikrinti ir be to, o maršrutus įmanoma planuoti iš anksto.

VAD maršrutus ir laiką, per kurį jų lydimas asmuo turi pasiekti kelionės tikslą, derina su protokolo tarnyba, su pačiu saugomu asmeniu, tačiau galutinį sprendimą priima departamento karininkas, kuris įvertina ir kitus dalykus – eismo sąlygas, jo intensyvumą. Vežant svarbius asmenis suplanuojamas ne vienas maršrutas. Jeigu viename įvyktų avarija, būtų pasirinktas kitas kelias, taip pat yra suplanuojami ir atsitraukimo maršrutai.

Pirmumo neturi

Dar vienais – oranžinės spalvos švyturėliais savo automobilius yra papuošę kelininkai, įvairios avarinės tarnybos ir saugos tarnybos. Būtent dėl saugos tarnybų vairuotojų elgesio kelyje piktinasi ne vienas vairuotojas. Važiavimas nepaisant greičio ribojimo, pavojingas manevravimas, sustojimas ne vietoj, matyt, tik keli pažeidimai, kuriuos dažniausiai įvardijo "Kauno dienos" pakalbinti vairuotojai.

D.Česnauskas priminė, kad oranžinės spalvos švyturėliai nesuteikia jokios pirmumo teisės, o padaryti pažeidimai yra fiksuojami, juos padarę asmenys baudžiami. KET rašoma, kad "įjungtas oranžinis švyturėlis nesuteikia pirmenybės, tik atkreipia dėmesį ir įspėja kitus eismo dalyvius apie galimą pavojų. Transporto priemonių su įjungtais oranžiniais švyturėliais vairuotojai, važiuodami keliu, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus, užtikrina, kad tai nekenkia eismo saugumui".

Taigi saugos tarnybų darbuotojai, nepaisant to, kad jų automobiliai turi švyturėlius, kelyje neturi daugiau teisių nei eiliniai vairuotojai.

Saugos tarnybos "Ekskomisarų biuras" atsakyme "Kauno dienai" teigiama, kad darbuotojams leidžiama viršyti greitį tik esant būtinojo reikalingumo sąlygoms, pavyzdžiui, jeigu vykstama į įvykį, kuriame yra iškilusi grėsmė žmogaus gyvybei.

D.Česnauskas užtikrino, kad užfiksavus pažeidimą, kurį padarė automobilis su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais atliekamas papildomas tyrimas, kurio metu turi būti pateikti dokumentai apie iškvietimą. "Mes vertiname, ar pažeidimo metu visuomenei sukelta grėsmė buvo pateisinama", – sakė pareigūnas.

Kalbintos saugos tarnybos atstovai taip pat tvirtino, kad kiekviename automobilyje yra įrengtos palydovinės sistemos, kuriomis stebimas ir kontroliuojamas vairuotojų elgesys kelyje. Netinkamas elgesys yra netoleruojamas.

D.Česnauskas sakė, kad pareigūnai neretai vykdo akcijas, skirtas būtent saugos tarnybų automobilių vairuotojų elgesiui vertinti. D.Česnauskas paneigė ir tarp vairuotojų sklandančius mitus, kad inkasatorių, vežančių pinigus, automobilio vairuotojas gali nepaklusti policijos pareigūnų reikalavimams sustoti. "Stabdomi policijos pareigūnų turi sustoti visi vairuotojai. Sustabdžius automobilį, gabenantį pinigus, laikomasi tam tikros pažeidimo užfiksavimo tvarkos, tačiau nė vienam vairuotojui nėra nuolaidžiaujama, kad ir kokią pinigų sumą jis gabentų automobilyje", – teigė Kelių policijos valdybos viršininkas.

Reikalavimai

Kiti eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (arba) specialiaisiais garso signalais artėjančioms (ir jų lydimoms) transporto priemonėms; keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip keturios eismo juostos, jie privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto (keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės).

Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir (ar) raudonu (arba tik mėlynu) žybčiojančiu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

vairuotojas

Citata : ""Nė vienas policijos ekipažas, važiuojantis su įjungtais švyturėliais, negali kirsti sankryžos beatodairiškai. Pirmiausia vairuotojai turi būti perspėti garso ir šviesos signalais ir tik įsitikinus, kad vairuotojai pamatė skubančius pareigūnus, kirsti sankryžą degant draudžiamam signalui", – "Kauno dienai" teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas Danas Česnauskas." Ar teisingai supratau, kad įvykus susidūrimui sankryžoje su mėlynai šviečiančiu automobiliu, kaltas visada bus tik tas, kuris važiavo degant raudonam šviesoforui ?!

SUSIJUSIOS NAUJIENOS