Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais | kl.lt

MOKYTOJŲ DIENĄ SOSTINĖ PASITINKA VILNIAUS METŲ MOKYTOJŲ APDOVANOJIMAIS

Tradiciškai Mokytojų dieną Vilnius pažymi už pasiekimus, kūrybiškumą, meilę darbui, bendruomeniškumą apdovanodamas sostinės šviesuolius – pedagogus.

Iš švietimo bendruomenės, tėvų, mokinių teiktų 128 kandidatų išrinkta13 laureatų. Šventiniame koncerte jiems įteikti asmeniniai ekslibriai ir piniginiai tūkstančio eurų vertės čekiai.

„Už kiekvieno sėkmingo žmogaus stovi bent vienas ar keli mokytojai. Jūsų rankose – mus pakeisianti karta, stipriai formuojama technologinės evoliucijos, vertybinio stuburo. Iš mokyklos ji išsineš ne tik matematikos, istorijos ar kalbų žinių bagažą, bet ir kritinio mąstymo, smalsumo, žingeidumo, komandinio darbo, motyvacijos mokytis visą gyvenimą įgūdžius. Jie liks reikšmingi nepriklausomai nuo ateities profesijų bei kompetencijų. Be to, greta laikui nepavaldžių moralinių vertybių bei tradicijų turime puoselėti jaunosios kartos toleranciją įvairovei, greta pilietiškumo – atvirumą pasauliui, greta visuomenės pažangos ir progreso – atsakingą požiūrį į klimato kaitą bei aplinkosaugą. O greta intelekto koeficiento turime ugdyti ir jauno žmogaus emocinį intelektą, lemiantį sėkmingą santykį su savimi ir su pasauliu“, – sveikindamas su Mokytojų dienos švente sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Už kiekvieno sėkmingo žmogaus stovi bent vienas ar keli mokytojai.

Jau septintą kartą vykusiuose apdovanojimuose, kaip ir kasmet, apdovanoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sostinės pedagogai bei keturi aktyviausi projekto „Vilnius yra mokykla“ mokytojai.

Agnė Draučikaitė, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui viena iš pirmųjų pradėjo diegti Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodą, yra viena iš bendraautorių ir įgyvendintojų. Ši praktika neseniai buvo pristatyta ir mokytojams iš Ukrainos Irpinės miesto. Agnė prisidėjo prie darželio dalyvavimo Erasmus programoje, sveikatiadoje ir kituose projektuose, noriai dalinasi gerąja patirtimi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Už tai, kad mažųjų lavinime taiko netradicines mokymo priemones, sukūrė ne vieną edukacinę užduotį įtraukiančią vaikus į kalbos mokymo procesą – atradimais ir žaidimu grįstą ugdymą ir kartu su komanda sukūrė bendrystės ir socialinio emocinio ugdymo programą 3–6 metų vaikams „Mažieji jausmų tyrinėtojai“ bei inicijuoja šiuolaikinių technologijų panaudojimą mokymosi procese Vilniaus metų mokytojos vardas suteiktas Editai Navardauskienei, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei.

Už jaunosios kartos motyvavimą domėtis fizinio aktyvumo naujovėmis, teniso užsiėmimų integravimą į bendrąją fizinio ugdymo programą ir tai, kad organizuojamose fizinėse veiklose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, bendruomenės nariai, o  mokytojas geba dirbti su įvairių poreikių ir galimybių vaikais – Vilniaus metų mokytoju tapo Gabrielius Kantakevičius, Vilniaus Trakų Vokės lopšelio-darželio fizinio ugdymo mokytojas.

Aurelija Vainoriūtė, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos specialioji pedagogė, pradinių klasių ir istorijos mokytoja Vilniaus metų mokytoja tapo už tai, kad siekia išugdyti vaikus, turinčius didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jos pastangomis ugdytiniai integruojasi į visuomenę, pasiekia neįtikėtinų rezultatų. Aurelija geba įžvelgti išskirtinius kiekvieno vaiko gebėjimus, moka išlaikyti pagarbos ir tvarkos santykį ugdant ypatingų poreikių vaikus.

Linai Barauskienei, Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijos geografijos mokytojai ekspertei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Vilniaus metų mokytojos vardas suteiktas už novatoriškas idėjas kuriant atnaujintas geografijos ugdymo programas,  vadovėlių, edukacinių leidinių ir metodinių priemonių, kuriose akcentuojamas patyriminis ugdymas ir praktinis geografijos žinių pritaikymas, bendraautorystę. Mokytoja yra nuolatinė „Mano gaublys“ geografijos konkurso, skatinančio domėtis geografija ne tik vyresnius mokinius, bet ir pradinukus organizatorė, taip pat respublikos 9–12 klasių mokinių geografijos olimpiadų viena iš rengėjų.

Už tai, kad jau trejus metus koordinuoja skaitmeninės matematikos klasės „Eduten Playground“ projektą, taiko atraktyvias priemones matematikos užduotims kurti pasitelkdama tokius internetinius įrankius  kaip kahoot, wordwall, quzizz ir pan. bei geba sužadinti mokinių smalsumą, ugdyti gebėjimus savarankiškai mokytis, analizuoti, diskutuoti ir kritiškai mąstyti, o mokytojos paruošti mokiniai varžosi tarptautinėse bei šalies matematikos olimpiadose ir laimi ne vieną aukštą prizinę vietą. Taip pat už tai, kad dalyvaudama projekte „Tyrinėjimo menas. Mokomės bendruomenėje” matematikos pamokoms pedagogė sukūrė naujus mokymo metodus, kuriuos išbandė ne tik mokyklos kolegos, bet ir kitų miestų mokytojai – Vilniaus metų mokytojos vardas suteiktas Teresai Januškevič, Vilniaus Lazdynų mokyklos matematikos mokytojai.

Už sukauptą 40-ies metų švietėjiškos veiklos patirtį, mokyklos vardo garsinimą, mieste ir šalyje, vadovavimą Lietuvos istorijos mokytojų asociacijai (2011–2013 m.), sostinės mokytojų telkimą švietimo pokyčiams įgyvendinti, metodinį ir dalykinį istorijos mokytojų bendradarbiavimo plėtojimą: konferencijas, metodines popietes, individualias konsultacijas – Vilniaus metų mokytojos vardas suteiktas Violetai Kriščiūnienei,  Vilniaus Antakalnio gimnazijos Istorijos ir pilietiškumo mokytojai ekspertei.

Elona Tijūnonienė, Vilniaus Vilties specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro logopedė ekspertė Vilniaus metų mokytoja tapo dėl savo sukauptos profesinės patirties ugdant specialiųjų poreikių vaikus – rengiamos specialiosios mokymo priemonės ir pratybos ypatingų poreikių vaikams, jomis dalinamasi su šalies pedagogais vedant mokymus, rengiant pranešimus konferencijoms. Savo ugdytinius Elona moko naudotis pažangiausiomis informacinėmis  technologijomis: įvairių tipų komunikatoriais, akimis valdomais kompiuteriais, mobiliomis rankomis.

Rokas Pčalinas, „Saulės" privačios gimnazijos chemijos mokytojas Vilniaus metų mokytojo vardo apdovanojimą pelnė už savo išskirtinį, novatoriškumą, kūrybingą mokymo procesą, taip pat dėl to, kad mokytoją labai vertina ir myli mokiniai dėl jo išradingų, įdomių ir praktiškų pamokų. Chemijos laboratorijose pedagogas geba dirbti su naujausiomis technologijomis, kviečiamas apie tai rengti mokymus kolegoms. Pedagogas yra pasakęs: „Moksleiviai, patiriantys susidomėjimą, nuostabą, atradimo džiaugsmą, kūrybinę veiklą – laimingi mokiniai. O laimingas mokinys tai, visų pirma, yra sėkmingas mokinys“.

Už pašaukimą mokytojo profesijai, tautinių instrumentų ansamblio „Jurginėlis” įkūrimą. Beje, ansamblis jau švenčia kūrybinės veiklos 20-metį, du kartus apdovanotas „Aukso paukšte”, aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Už tai, kad individualizuotas programas mokiniams, leidžiančias atskleisti kiekvieno vaiko savitumui ir gebėjimams. Už patriotiškumo dvasią ugdant jaunuosius atlikėjus,  skatinimą  domėtis krašto kultūra ir tradicijomis – Vilniaus metų mokytojos apdovanojimas įteiktas Dainorai Kinderienei, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos mokytojai ekspertei.

Už sukurtą inovatyvią mokyklą-bendruomenę, kuri šiuolaikišku žvilgsniu žiūri į mokymosi procesą bei modernią darbo aplinką. Už išskirtinį dėmesį vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos ugdymui. Už tai, kad Antakalnio mikrorajone vienoje iš pirmųjų mokyklų įrengta futbolo aikštelė pagal Lietuvos futbolo federacijos programą „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ ir šioje aikštelėje organizuojami futbolo užsiėmimai ne tik darželio vaikams, bet ir Antakalnio bendruomenei – Vilniaus metų mokytojos vardo apdovanojimas įteiktas Eglei Varnienei, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ Direktorei.

Editai Kaniavaitei, Vilniaus Volungės darželio-mokyklos direktorei, Vilniaus metų mokytojos apdovanojimas įteiktas dėl to, kad per trumpą vadovavimo laiką pakeitė įstaigą neatpažįstamai – tiek išore, tiek vidine darbo kultūra. Direktorės iniciatyva pradėta diegti Nuolatinio tobulinimo metodologija, leidžianti sistemingai gerinti administracinius procesus, auginti pedagogų kompetencijas, stiprinti individualią mokinio pažangą ir ugdymosi pasiekimus. Sukurtoje mokymosi sistemoje vaikai patys kuria taisykles, misiją ir tikslus, stebi savo asmeninius ir kolektyvo pasiekimus.

Linai Bairašauskienei, Vilniaus Maironio progimnazijos direktorei, Vilniaus metų mokytojos apdovanojimas įteiktas už lyderystę, narystę įvairose tarptautinėse ir šalies asociacijose. Direktorės dėka mokykla tapo Tarptautinio bakalaureato kandidate, įgyvendinti ir  įgyvendinami šalies ir tarptautiniai projektai. Mokykloje sukurtos saugios, sveikos aplinkos ir poilsio erdvės, sustiprinta gamtos mokslų laboratorija, modernizuota mokomoji bazė. Progimnazijos bendruomenės nariai dėkingi už matomą teigiamą įstaigos veiklos dinamiką, kuri yra veiklios ir lyderystės savybėmis pasižyminčios vadovės nuopelnas.

Vilniaus metų mokytojų apdovanojimuose pagerbti ir aktyviausi projekto „Vilnius yra mokykla“ mokytojai: Auksė Michailinaitė, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, Gintaras Tubelis, Vilniaus Žemynos gimnazija, Gintaras Inta, Vilniaus Jeruzalės progimnazija, Miroslavas Lakutijevskis, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija. Jiems įteikti 500 eurų vertės dovanų kuponai.

Šįvakar ASG arenoje vykusiuose Vilniaus metų mokytojų apdovanojimuose muzikinius sveikinimus laureatams ir sostinės pedagogams skyrė Saulius Prūsaitis ir Iglė.

GALERIJA

 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
 • Mokytojų dieną sostinė pasitinka Vilniaus metų mokytojų apdovanojimais
Rašyti komentarą
Komentarai (4)

Kaunietis

Nepamirškime Mokytojų žuvusių už Lietuvos Laisvę

Vytis

Pagarba!

Anonimas

Kaip smagu, viskas vyksta salėje . O kitose savivaldybėse puotos kur išleidžia pinigus. Tai pridėkite prie algos.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS