Depolitizuos savivaldybių įmonių valdymą | kl.lt

DEPOLITIZUOS SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ VALDYMĄ

Klaipėdos savivaldybė skelbia trijų savivaldybės įmonių valdybos ir stebėtojų tarybos narių atrankas. Siekiama surasti nepriklausomus valdybos narius ir depolitizuoti kolegialius įmonių valdymo organus.

Baigėsi kadencijos

Šiuo metu atranka vyksta į trijų įmonės "Klaipėdos autobusų parkas" valdybos narių pozicijas. Valdybos nario kadencija – ketveri metai.

Nepriklausomų valdybos narių ieškoma ir įmonei "Gatvių apšvietimas". Čia taip pat žvalgomasi trijų valdybos narių.

"Klaipėdos savivaldybė priėmė sprendimą įmonėje "Gatvių apšvietimas" stebėtojų tarybą naikinti, todėl liko tik valdyba. Naujovė ta, jog dabar yra trys valdybos nariai, o ateityje numatyti penki. Trys valdybos nariai bus nepriklausomi. Vienas valdybos narys turėtų būti iš savivaldybės, kitas – įmonės atstovas", – teigė "Gatvių apšvietimo" direktorius Dangeras Aleksandrovas.

Įmonėje "Klaipėdos vanduo" ieškoma keturių nepriklausomų valdybos narių. Taip pat skelbiama kandidatų atranka į nepriklausomus šios bendrovės stebėtojų tarybos narius.

Ieškoma vieno kandidato, turinčio kompetencijų, susijusių su finansais, kandidato, turinčio patirties strateginio planavimo ir valdymo sferoje, taip pat įgijusio žinių teisės srityje bei žmogaus, išmanančio įmonės veiklos sritį.

Politikus išstums

Nors politikai, manydami, kad tik jie geriausiai žino, kaip valdyti įmones, dažniausiai labai gerai apie save galvodavo.

"Klaipėdos savivaldybės administracija yra paskelbusi kandidatų paiešką per Valdymo koordinavimo centrą. Siekiant didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą, efektyvumą bei diegiant gero valdymo principus, į valstybės valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių kolegialius organus ir į valstybės įmonių valdybas renkami nepriklausomi nariai. Valstybės įmonės su šiuo klausimu jau susitvarkė, o savivaldybių įmonėse tai nebuvo skubama daryti. Laukiame Seimo nutarimo, kuriuo visos savivaldybių įmonių stebėtojų tarybos bus depolitizuotos, o tai reiškia, jog jokie politikai negalės dalyvauti stebėtojų tarybose", – situaciją paaiškino Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė.

Asta Velykienė/Vytauto Petriko nuotr.

Kolegialių valdymo organų nariams keliami aukšti reikalavimai – neturėti interesų konfliktų, skirti laiko ir įsigilinti į įmonės veiklos specifiką, prašoma valdybos, vadovo ar vadovybės lygio darbo patirtis.

"Taip pat atsiranda reikalavimas turėti specialių žinių ir išmanymo. Deja, ne visi jų turėdavo. Nors politikai, manydami, kad tik jie geriausiai žino, kaip valdyti įmones, dažniausiai labai gerai apie save galvodavo", – pažymėjo A.Velykienė.

Gaus algą

Kolegialių organų nariams yra mokamas atlygis, kurį nustato akcininkų susirinkimas.

Tiesa, rekomenduojama, kad valstybės valdomose bendrovėse valdybos ar stebėtojų tarybos nario atlygis neviršytų 1/4 bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, o valdybos pirmininko – 1/3 tokio atlygio dydžio.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta, kad valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

"Nedaug jie gaudavo, vieni – nuo 200, kiti – 600 eurų atlygį", – patikino A.Velykienė.

Pretendentai dokumentus turi pateikti iki kovo 20 d.

GALERIJA

  • Alina Velykienė
Vytauto Petriko nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (5)

Papildymas

kalbama apie techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimą.LR Aplinkos ministro įsakymas buvo paskelbtas dar 2018 m.gegużės mėn.Administracijos atsakingi asmenys vilkino tol,kol neįsikišo Vyriausybės atstovė gerb.D.Kerekeš.

KODĖL

daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai NESILAIKO miesto tarybos 2018 11 29 priimto Sprendimo ?! Meras pasirašė,jog Sprendimas įsigalioja nuo 2018 12 01 ,bet UAB,,Vitės valdos "gyventojams SKAIČIUOJA AUKŠTESNĮJĮ beveik DVIGUBAI didesnį.Sąskaitose uż vasario mėn.puikuojasi SENASIS tarifas,taigi,jau 3 mėn.kaip apvaginėjami gyventojai.Savivaldybė PRIVALO kontroliuoti gyvenamųjų namų administratorių darbą.Drąsūs,kadangi Mero komandoje p.V.Žvikienė ?!

ezys

>>>pala bet kiemsargis dirba 8 valandas ir 5 dienas per savaite ;)
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS