Leidimai į Neringą – mįslė kontrolieriams | kl.lt

LEIDIMAI Į NERINGĄ – MĮSLĖ KONTROLIERIAMS

Dešimtmečiais galiojusi įvažiavimo į Neringą tvarka, panašu, miesto biudžetui galėjo kainuoti įspūdingas sumas. Atlikus auditą paaiškėjo, kad Neringos valdžia disponavo puse tūkstančio specialiųjų leidimų nemokamam įvažiavimui į kurortą, tačiau kam ir kodėl juos dalijo, niekas neatsiskaitinėjo.

Įleidžia ir prosenelius

Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba suskaičiavo, kad miesto biudžete rinkliava už įvažiavimą į kurortą sudaro beveik ketvirtadalį visų surenkamų pinigų.

Rinkliava už įvažiavimą į išskirtinę teritoriją buvo įvesta 1997 m.

"Dešimtmečiais tokia tvarka buvo. Tik niekas niekada neskaičiavo, kiek ji kainuoja biudžetui. Aš esu šokiruota. Tai, ką skelbia audito ataskaita, yra skandalinga", – piktinosi Neringos savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė Agnė Jenčiauskienė.

Iš rinkliavos Neringos biudžetas kasmet papildomas 2,1–2,3 mln. eurų.

Tai, ką skelbia audito ataskaita, yra skandalinga.

Į savivaldybės teritoriją nemokamai gali įvažiuoti labai platus sąrašas žmonių – čia dirbantys, gyvenantys, verslą Neringoje turintys ar vietiniams paslaugas teikiantys asmenys.

Nemokamai leidžiama įvažiuoti įvairiausių renginių dalyviams.

Pagal specialų leidimą be pinigų įleidžiami ir vietinių gyventojų giminaičiai – tiesiosios ir šoninės giminystės linijos artimieji, kuriais laikomi proseneliai, seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys.

Paaiškėjo, kad plačia gimine be jokio vargo galėjo naudotis bet kuris norintysis.

Audito ataskaitoje pažymėta, jog savivaldybės vadovams tereikėdavo pranešti, kad atvyksta giminaičiai, ir nuo rinkliavos jie būdavo atleidžiami, jokio giminystės ryšį įrodančio dokumento niekada nebuvo reikalaujama.

Vieni ėmė, kiti – ne

Tačiau tai ne vienintelis būdas išrinktiesiems patekti į kurortą nemokamai.

Auditą atlikusi Neringos savivaldybės kontrolierė Jolanta Kičiatovienė suskaičiavo, kad 2019 m. buvo pagamintos ir išdalintos 554 nuotolinio nuskaitymo kortelės, pernai – 559.

Šių kortelių turėtojai galėjo visus metus važiuoti į Neringą už dyką.

"Paaiškėjo, kad Kontrolės ir audito tarnybai buvo skirtos trys kortelės. Aš apie tai sužinojau tik atlikdama tyrimą. Nei aš turėjau, nei mačiau tas korteles. Ir nesinaudojau jomis. Ar kiti naudojosi? Negaliu atsakyti. Matyt, kiekvienas elgėsi pagal savo sąžinę", – teigė J.Kičiatovienė.

Po penkias korteles buvo skirta kiekvienam tarybos nariui, kurie ir taip turi teisę nemokamai įvažiuoti į savivaldybės teritoriją.

"Kortelių gavo ir savivaldybės įstaigų vadovai. Mes tų įstaigų turime dvylika. Metų pradžioje buvo skirstomos kortelės. Vieni ėmė, kiti neėmė. Buvo tokia praktika – įsakymu buvo paskiriama. Šios nuotolinės kortelės nėra priskiriamos kokiam nors automobiliui. Jomis galėjo naudotis bet kas", – paaiškino kontrolierė.

Agnė Jenčiauskienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Dalijo ir rusams

Kortelių pluoštas kasmet buvo įduodamas Rusijos Federacijos valstybinei biudžetinei įstaigai "Nacionalnij park Kuršskaja kosa".

Aiškėja, kad metų metais nemokamai į Neringą galėjo važinėti ir Šilutės rajono savivaldybės administracija pagal Neringos ir Šilutės savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

Kiek Šilutės rajono politikų ar savivaldybės administracijos darbuotojų laigė pro postą be pinigų?

Tai nėra žinoma – į dienraščio "Klaipėda" siųstą prašymą išvardyti tiksliai, kam ir kodėl buvo išdalyta pusė tūkstančio nemokamų leidimų, Neringos savivaldybė neatsakė.

Nemokamai metus važinėti į Neringą galėjo ir tie, kurie gavo Neringos valdžios palaiminimą be jokio pagrindo. Tvarkoje įrašyta, kad leidimai išduodami pagal asmenų prašymus.

"Kokių asmenų? Kas jie tokie ir kuo nusipelnė Neringai? Gal tik tuo, kad kažką pažįsta? Nesuprantama man ta tvarka. Ir kas gali patikrinti, kam administracijos vadovė dalijo tokias korteles? Atskirai įvardinta, kad nemokamai į kurortą gali įvažiuoti "Žvaigždžių tako" dalyviai, Neringos miesto garbės piliečiai, černobyliečiai. Tvarkoje parašyta, kad net šalies Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai nemokamai gali įvažiuoti tik darbo reikalais. Oficialiai tai net atostogoms į Neringą vykstantys šalies vadovai turėtų susimokėti rinkliavą. Bet aš labai abejoju, kad taip būdavo", – svarstė Neringos tarybos narys Dovydas Mikelis.

Į klausimą, kas kontroliavo leidimų tvarką, atsakė savivaldybės kontrolierė J.Kičiatovienė.

"Tvarkos, pagal kurią reikėtų atsiskaitinėti, nebuvo, vadinasi, administracija ir neprivalėjo atsiskaityti. Aš negaliu pasakyti, ar jie ką pažeidė. Kodėl jas dalijo? Todėl, kad buvo tokia tvarka. Ir atsiskaityti nereikėjo. Viskas labai painu", – patikino J.Kičiatovienė.

Tvarkos, pagal kurią reikėtų atsiskaitinėti, nebuvo, vadinasi, administracija ir neprivalėjo atsiskaityti.

"Nuliniai" numeriai

Ataskaitoje konstatuojama, kad Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui buvo suteikta teisė atskirais, ypatingos skubos atvejais spręsti lengvatos suteikimo klausimą, suvedant transporto priemonių informaciją į numerių atpažinimo sistemą arba išduodant leidimą įvažiuoti į Neringą – nuotolinio nuskaitymo kortelę su "nuliniais" transporto priemonės numeriais, suteikiančią teisę nemokamai įvažiuoti į Neringą bet kuriam lengvajam automobiliui.

Taip pat audito išvadose pabrėžiama, kad Rinkliavos nuostatuose nenustatyti atvejai, kriterijai, kuriais vadovaujantis gali būti išduodamos nuotolinio nuskaitymo kortelės, suteikiančios teisę nemokamai įvažiuoti į Neringą bet kuriam lengvajam automobiliui, neribojant įvažiavimų skaičiaus.

Tvarkose nenustatyta atsiskaitymo už kortelių panaudojimą tvarka.

"Audito metu nebuvo pateikti dokumentai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kokiu pagrindu ir kokiais kriterijais vadovaujantis įvertinamas poreikis skirti tarybos nariams, savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovams, savivaldybės administracijos vadovybei (be prašymų) bei kitiems asmenims (pagal pateiktus prašymus) tam tikrą skaičių nuotolinių nuskaitymo kortelių (kai kuriuose prašymuose nėra nurodyta, kokiems tikslams prašoma skirti nuotolines nuskaitymo korteles)", – rašoma audito ataskaitoje.

Pinigų neskaičiavo?

Audito metu suskaičiuota, kiek šios lengvatos kainavo biudžetui. 2019 m. nemokamai į Neringą pasivažinėta už 74,6 tūkst. eurų.

Auditoriams buvo pateikti praėjusių metų devynių mėnesių duomenys. Suskaičiuota, kad kortelėmis pasinaudota už 52 tūkst. eurų.

"Tai yra dideli pinigai. O kokios sumos būtų nuo 1997 m., kai rinkliava buvo įvesta? Milijonai turbūt? Aš manau, kad miestas būtų radęs, kur juos panaudoti. Nežmoniškos sumos", – kraupo tarybos narė A.Jenčiauskienė.

Į tai savivaldybės kontrolierė J.Kičiatovienė atsakė, kad niekas ir neskaičiavo tų sumų.

"Aš dirbu tik antrus metus, nežinau, ar kas skaičiavo. Bet galima ir iš kitos pusės vertinti situaciją. Už panašią sumą pasinaudojo nemokamomis paslaugomis medikai, kurie dirbo su COVID-19 ligoniais. Taryba priėmė tokį sprendimą ir pakvietė medikus nemokamai aplankyti Neringą. Juk niekas neskaičiavo, kiek kartų jie važiavo, ar su draugais, ar vieni", – kalbėjo J.Kičiatovienė.

Preliminariais paskaičiavimais, medikai lengvatomis pasinaudojo 2 585 kartus, o suteikta lengvatų suma sudaro 77,6 tūkst. eurų.

Egidijus Šakalys. Redakcijos archyvo nuotr.

Sustabdė kortelių galiojimą

Klausimų dėl šių lengvatinių kortelių kilo ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

"Specialiųjų tyrimų tarnyba nagrinėjo gautą pranešimą dėl vietinės rinkliavos lengvatų taikymo už leidimą įvažiuoti į Neringos savivaldybės teritoriją. Išnagrinėjus pranešimą, nenustatyta faktinių duomenų, kurie patvirtintų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymą. Tačiau informacija dėl galbūt netinkamo vietinės rinkliavos lengvatų taikymo pateikta Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai", – dienraščiui patvirtino STT Komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė.

Neringos savivaldybės atstovė spaudai Lina Pusvaškytė atsakymuose "Klaipėdai" nedetalizavo, kiek ir kas iš Neringos valdžios disponavo nemokamų leidimų šūsnimis, nors to buvo prašyta.

"Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą "Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją rinkimo, lengvatų suteikimo vertinimo audito ataskaitą" bei siekiant pagerinti važiavimo į Neringą kontrolės efektyvumą, nuo šių metų vasario 1 d. nuotolinės nuskaitymo kortelės yra nebegaliojančios ir neišduodamos. Šie pakeitimai buvo patvirtinti šių metų sausio 28 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu", – tikino savivaldybės atstovė spaudai.

Pasigedo kontrolės

"Sudėjus tuos skaičius, kurie mums oficialiai yra minimi, aš matau, kad darbui ir pagal reikalą galėjo būti išdalinta apie 200–250 kortelių. Man neišeina 550 kortelių, kaip aš beskaičiuočiau. Tad klausimas – kur dar trys šimtai leidimų ir kas jais naudojosi?" – klausė tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininkė A.Jenčiauskienė.

"Aš jų neėmiau ir nežinau, kiek kiekvienas vadovas tų kortelių turėjo. Jei direktorius pasiėmė, klauskite jo", – kalbėjo savivaldybės kontrolierė J.Kičiatovienė.

Kontrolės komiteto pirmininkė A.Jenčiauskienė sunerimo ir dėl šiuo metu galiojančios leidimų tvarkos.

"Man lieka klausimas, kaip dabar administracija spręs, ką praleisti pro postą, o ko – ne? Kas galės patikrinti tuos sprendimus? Panašu, kad niekas. Net jei Kontrolės komitetas paprašytų administracijos direktoriaus pateikti ataskaitą, kiek priimta sprendimų suteikti rinkliavos lengvatas, sužinotume tik atvejų skaičių. Veikiausiai dėl duomenų apsaugos mums nebūtų leista susipažinti, kokiems asmenims ir pagal kokius motyvus administracijos direktorius suteikė nuolaidas", – svarstė A.Jenčiauskienė.

Tarybos narei kilo ir daugiau klausimų.

"Per 2020 m. devynis mėnesius buvo grąžinta apie 5 tūkst. eurų suma pagal pateiktus prašymus. Pavyzdžiui, žmogus susimoka internetu už įvažiavimą ir staiga pasikeičia jo planai. Suprantama, pinigai turi būti grąžinti. Bet, pavyzdžiui, sausį ar vasarį pagal prašymus buvo grąžintos menkos sumos – nuo 44 iki 48 eurų. O liepą grąžinta pinigų suma siekia 2,5 tūkst. eurų. Rugpjūtį – apie 1,5 tūkst. eurų. Man kyla klausimų ir kelia nerimą šie skaičiai. Ar tikrai toks skaičius žmonių atšaukė atostogas? Ar kitais pagrindais buvo jiems grąžinti pinigai už rinkliavą? Ar auditas aiškinosi priežastis? Aš palaikau mintį, kad kortelių nebeturėtų likti iš viso, ir manau, kad turėtų griežtėti tvarka, pagal kurią administracijos direktorius galėtų įrašyti tam tikrų asmenų automobilių numerius į elektroninę sistemą, kuri leistų važiuoti be rinkliavos", – tikino A.Jenčiauskienė.

Rašyti komentarą
Komentarai (28)

Petras

Problemą galima išspręti labai greitai, ka tik šovė mintis. 1. Naikiname leidimus visiems, visi moka už įvažiavimą; 2. Gyventojams ir įmonėms nustatoma tvarka lėšų grąžinimui iš tų pačių lėšų kurias surenka; 3. Kai matai kad jau iš surinktų lėšų reikia gražinti, labai jau nesinori to daryti. 4. Aišku ir šitoje sistemoje reikia papildomų saugiklių.

Bebrų užtvanka

Kontrolės atsakingam asmeniui nustačius galimą savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimą kada atsibus STT, FNTT, Prokuroras, Vyriausybės Ministras Pirmininkas. Seimo Pirmininkas Prezidentas

Algimantas

Kol Nidos vyr kasininkas nužmogėjęs čikoniškas meras Jasaitis bus šame poste su savo pakalikais bebrais gero nesitikėkite. Neturi jie nei sąžinės nei sveiko proto su racionaliu mąstymu. Gaila Neringos, kuri kuo toliau tuo labiau tampa nevykėlių socbebrų užtvanka. O meras yra tik eilinis vagis
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS