Dvasininkai puoselėja estrados legendos atminimą | kl.lt

DVASININKAI PUOSELĖJA ESTRADOS LEGENDOS ATMINIMĄ

"Mes vieni kitus buvome įsileidę giliai į širdį", – sako kunigai Karolis Petravičius (K.P.) ir Timofejavas (K.T.), prisimindami porą dešimtmečių trukusį bendravimą su amžinatilsį Nelly ir Arvydu Paltinais. Dvasininkai rūpinasi legendinės atlikėjos ir maestro atminimo įamžinimu. Jų įkalbinėjama dainininkė patikėjo savo gyvenimo istoriją knygai, o rugsėjį Vydmantų parapijos maldos namuose atsirado Nelly ir Arvydui skirtas atminimo kambarys.

"Ne vienoje bažnyčioje zakristija gali priminti muziejų, tačiau ar teko girdėti, kad joje būtų įrengta garso įrašų studija? Tik Vydmantuose, – nusikvatoja šios parapijos klebonas K.Petravičius ir praveria zakristijos duris. – Noriu, kad žmonės užeitų ne kaip į muziejų – užsuktų pas kleboną, prisėstų ant tų šventų, galiu sakyti, baldų, išgertų kavos, apžiūrėtų suvenyrus, pasiklausytų senų plokštelių."

Vydmantų gyventojai jau daugiau kaip du dešimtmečius renkasi į Mišias buvusioje pradinėje mokykloje įkurtoje koplyčioje. Pravėręs zakristijos duris, atrodo, patenki į svečius pas Nelly ir Arvydą: čia atkeliavo svetainės baldai ir mielos interjero smulkmenos iš Paltinų buto Manhaime, Vokietijoje, taip pat – garso įrašų studijos technika. "Viskas kuo puikiausiai veikia, nors kai kuriems daiktams jau ir per 40 metų, – sako Karolis, tapęs ir studijos "Napsound Karolis" šeimininku. – Nelly ir Arvydas kartojo, kad niekada negailėjo pinigų scenai, netaupė ir įsigydami techniką, rinkosi tai, kas tuo metu buvo kokybiškiausia."

Biografinės knygos "Nelly Paltinienė. Tu ateik į pasimatymą" autorės Irmos Laužikaitės interviu apie tai, kas paskatino legendinę dainininkę ryžtis papasakoti savo gyvenimo istoriją, ir apie jos atminimo išsaugojimą.

– Ir juokais, ir rimtai vis užsimenate, kad Nelly atsiminimų knygos kaltininkas – popiežius Pranciškus. Nes ne vienus metus įkalbinėjote mylimą atlikėją jai pasiryžti, kol vienos viešnagės Vokietijoje metu išgirdote "taip".

K.T.: 2019-ųjų pradžioje nuvykome pasveikinti Nelly artėjančio gimtadienio proga – visi sveikino su 90-uoju, bet nežinia, ar iš tiesų tądien buvo minima tokia sukaktis. Dainininkės asmens dokumentuose įrašyti 1929-ieji, tačiau ji visuomet sakydavo, kad visi tie jubiliejai šiek tiek netikri. Nelly mieliau šventė santuokos su Arvydu sukaktį, todėl pasveikinome įteikdami jų porai skirtą popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. "Gal jis kažką gero mums dar atneš?" – tarstelėjo padėkojusi. Ir tada netikėtai pasakė: "Gal vertėtų užrašyti mano prisiminimus..." Arvydas tik numojo ranka: "Kas dar skaitys, niekam neįdomu." Ir tada Karolis...

K.P.: Neišlaikiau. Pirmąsyk per 20 bendravimo metų tai buvo įsakmus ir įtemptas pokalbis, dėl jo iki šiol truputį išgyvenu. Griežtai pasakiau, kad jei dabar nepapasakos savo istorijos, daug kas bus pamiršta, o po Lietuvą toliau sklis legendos ir gandai. Kol yra galimybė tai padaryti, kodėl tam nesiryžus ir nepalikus knygos – dokumento, kuriame būtų užfiksuotas jų kelias?

Dedikacija: kunigų K.Timofejavo ir K.Petravičiaus rūpesčiu Vydmantų zakristijoje įrengtas Nelly ir Arvydo Paltinų atminimui skirtas kambarys.

– Gal Arvydas bandė prieštarauti, nes visą gyvenimą buvo labai santūrus?

K.T.: Tikriausiai ir dėl šios priežasties. Gal jautė, kaip Nelly bus sunku kalbėti, nes jos sveikata silpo, vargino skausmai? Per visą vakarienę Nelly nė žodžiu apie knygą nebeužsiminė, tik pastebėjau vis žvilgčiojant į Pranciškaus portretą ir palaiminimą. Išdrįsau dar sykį perklausti: "Ką jūs galvojate? Gal reikia?" "Arvydai, – kreipėsi Nelly, atsisuko į jį ir atsilošė, vis dar žiūrėdama į popiežių. – Kodėl mums nepapasakojus, ką teko išgyventi?" Arvydas tik žemai nuleido nosį, kai tai išgirdo iš Nelly lūpų. Mes su Karoliu jau nebeleidome nukreipti temos.

Nelly ir Arvydas ne kartą svajojo, kad Lietuvoje atsirastų jų atminimo kampelis. Vydmantai – greta pajūrio, jų mylimos Klaipėdos, kodėl negali būti čia?

K.P.: Tiesiog kąsnis įstrigo burnoje, nes tiek kartų girdėjome neigiamą atsakymą...

K.T.: Iš pradžių paraginome: juk namuose yra įrašų studija, Arvydas įjungs aparatūrą, jūs, Nelly, patogiai įsitaisysite lyg prieš dainos įrašą ir įrašysite savo pasakojimą. "Gerai, jei Arvydas įjungs, aš viską papasakosiu, bet kas nors turi užduoti klausimų. Tu, Kęstuti, užduok man klausimų." Aš supratau, kad ne tik klausimų reikia užduoti, bet ir juos bei atsakymus sudėti į knygą...

– Tuomet per jūsų pokalbį ir buvo paminėtas mano, žurnalistės, vardas. Aš buvau ėmusi iš Nelly interviu prieš penkerius metus, prieš pat jos ligos pradžią, bet...

K.T: Nelly prisiminė, kad kartą klausėte, ar ji nenori patikėti savo biografijos, bet tada griežtai atsisakė, tad jai gėda skambinti ir sakyti, jog persigalvojo.

K.P.: Mačiau, kad viduje ji tiesiog virė. "Nebent Kęstutis paskambintų", – galiausiai pareiškė.

K.T.: Kai sutikau, Nelly atsistojo, su aukštakulniais – ji būtinai pasipuošdavo, kai ateidavo svečių, – žvaliai nuskubėjo į kitą kambarį lyg nieko neskaudėtų ir grįžo su lapuku popieriaus, kuriame buvo užrašytas telefonas, – iki šiol jį tebeturiu. "Tikrai galiu skambinti ir sakyti, kad jūs sutinkate pasakoti knygai?" "Taip", – jau nedvejodama pasakė. Net neabejoju, kad tai – iš dangaus atėjęs įkvėpimas.

– Po jūsų skambučio leidausi į dvejus metus trukusią kelionę, kurios rezultatas – vasarą pasirodžiusi knyga "Nelly Paltinienė. Tu ateik į pasimatymą". Jos paskutiniame skyriuje jūs pasakojate jautrią istoriją, kaip buvo patikėta saugoti pirmoji relikvija – mikrofonas, su kuriuo Nelly į sceną lipo ne vieną dešimtmetį.

K.P.: Esu savamokslis, nesimokiau muzikos mokykloje. Pradėjau kurti dainas jau būdamas kunigu. Negaliu jų vadinti savomis – geriausi kūriniai gimsta netikėtai. Atsisėdu ir pradedu groti, iš kažkur veržiasi melodija. Kartą Kęstutis padrąsino, kad Nelly ir Arvydui pademonstruočiau, ką darau laisvalaikiu. Nuo tada svečiuodamasis jų bute Vilniuje visuomet turėdavau atsisėsti prie Arvydo instrumentų ir pristatyti savo kūrinius. Jų pastabos man labai padėjo.

K.T.: Jie labai palaikė Karolį. "Šventai pavydžiu", – kartą pratarė Arvydas, išklausęs naujos dainos.

K.P.: Paskutinį sykį į Lietuvą Nelly atskrido 2016-ųjų vasarą, bet sveikata pablogėjo ir ji visą laiką prabuvo namuose. Mes buvome vieni iš nedaugelio, su kuriais susitiko. Pamenu, sėdime jų svetainėje, o Nelly sako: "Arvydai, atnešk." Žiūrime, ką čia ji nutarė. Arvydas atnešė ir mums padavė du jos mikrofonus. Įteikė juos Karoliui ir pasakė: "Aš noriu, kad mikrofonai netylėtų. Jie man atnešė laimę, apkeliavau su jais visą pasaulį..." Mes išsigandome, nes Nelly puikiai atrodė, laukėme, kada vyks koncertai. O ji nuramino: "Jei man dar prireiks mikrofono, Karolis duos." Nelly tai buvo labai svarbi akimirka: mikrofonų patikėjimas man – atsisveikinimas su scena.

K.T.: Nelly veide nebuvo matyti jokių įtampos pėdsakų. Ji buvo rami, su meile įteikė mikrofonus. Ir leido mums tą momentą įamžinti telefonu – paskutinį kartą tada leido fotografuoti ir filmuoti. Man tai buvo vienas skaudžiausių mūsų susitikimų. Nors ir tuomet dar netikėjau, kad nedainuos. Šio paskutinio susitikimo Lietuvoje metu Nelly apgailestavo nežinanti, ar pajėgs dar sykį atvykti. Tada mes pažadėjome juos aplankyti Vokietijoje, pažadą tesėjome – ne kartą esame važiavę į Manhaimą, iki Nelly ligos ten nesisvečiavome. Nelly mikrofonas iki šiol visus intriguoja. Po koncertų žmonės apsupa tikėdamiesi jį paliesti, su juo fotografuojasi. Karolis dar pasiūlo gerai įsižiūrėti, nes po mikrofono grotelėmis likę Nelly lūpdažio žymių...

K.P.: Visada po koncerto grįžęs namo skambindavau Nelly papasakoti, kaip sekėsi. Jai rūpėjo viskas. Kiekviename koncerte prisimindavau Nelly, jai skirdavau savo kūrybos dainą "Išeina laikas". Man visada atrodo, kad laikas, kuris tiesiog pralekia, turi ne vesti mus į liūdesį, bet priminti, kad tai, ką gali padaryti šiandien, ir turi daryti, nieko negalima atidėlioti. Pasiryžimas stengtis kuo daugiau daryti dabar, nelaukti palankesnės progos ir lėmė tai, kad jau galiu pakviesti užsukti į Nelly ir Arvydui atminti skirtą kampelį. Darome viską, kad būtų išsaugotas dainininkės atminimas.

– Viskas prasidėjo nuo idėjos įkurti garso įrašų studiją. Aparatūrą į Lietuvą pargabenote prieš metus, kai dar gyvas buvo Arvydas?

K.P.: Nelly ir Arvydas padovanojo muzikos techniką, kurią kadaise, ruošdamiesi gastrolėms Amerikoje ir Lietuvoje, susipirko nusprendę įrengti savo bute mažą įrašų studiją "Napsound". Arvydas, kai aplankėme jį Manhaime paskutiniais gyvenimo mėnesiais, įteikė dvidešimtmetį jiems Vokietijoje tarnavusio BMW raktelius. Atsisėdau prie vairo – nepaleidžiu variklio. Tuomet Arvydo draugas Ronaldas, pastaraisiais metais važinėjęs šiuo automobiliu, kažką pakrapštė ir jis parodė gyvybės ženklų. Kai suabejojau, ar galiu važiuoti iki Lietuvos, Ronaldas nuramino – aš juo visur važinėjau. Kur? Iki parduotuvės ir atgal. O mūsų laukė ilga kelionė... Nežinau, ar dar kartą tokiai ryžčiausi, bet, matyt, mus užbūrė Arvydo noras, kad tas automobilis ir įrašų studijos aparatūra grįžtų į Lietuvą. Technika užėmė visą saloną, vos tilpo jame. Arvydas pasiliko tik elektroninį pianiną – pasirodo, po Nelly laidotuvių grįžęs į Manhaimą ir sustiprėjęs po netikėto sveikatos pablogėjimo prisėsdavo pagroti. Tikėjo, kad dar galės groti.

Eksponatai: į atminimo kambarį iš Vokietijos atkeliavo Paltinų svetainės baldai, mielos interjero smulkmenos.

K.T.: Juokinga prisiminti, kaip grįžtančius į Lietuvą mus sustabdė policininkai. Jiems mūsų krovinys pasirodė labai keistas – toks romantiškas. "Tokio romantiško bagažo dar nesu matęs..." – taip pasakė ir muitininkas, išrausęs į Vokietiją emigruojančių Nelly ir Arvydo daiktus. Juk jie į nežinią vežėsi plokšteles, laikraščių ir žurnalų iškarpas, fotografijas, suvenyrus...

K.P.: Romantiškas ir mums patikėtas automobilis: juk jo vertė – keli šimtai eurų, tačiau emociškai – neįkainojamas. Kad jis gali pateikti dar staigmenų, patyrėme vos tik grįžę į Lietuvą. Važiuodami į svarbų susitikimą įjungėme laisvų rankų įrangą, paskambinę Arvydui drauge džiaugėmės, kaip puiku, kad automobilis dar važiuoja, ir staiga išgirdome keistus garsus. Vairuotojai mus įspėdami ėmė blyksėti šviesomis. Per galinio vaizdo veidrodėlį pamačiau, kad iš automobilio veržiasi dūmai. Paskubomis atsisveikinome su Arvydu. Pačiu laiku, nes automobilis ėmė drebėti. Stebuklas, kad taip nenutiko grįžtant iš Vokietijos. Teko gabenti meistrams ir prikelti antram gyvenimui. Viskas, ką automobilyje radome, iki šiol jame ir saugome – Nelly gintarinį rožinį, jos kasetes. Šiame automobilyje skamba tik jos dainos.

Grįžtančius į Lietuvą mus sustabdė policininkai, jiems mūsų krovinys pasirodė labai keistas – toks romantiškas.

– Po Arvydo mirties į Vydmantus atkeliavo ne viena dėžė su brangiu kroviniu – Paltinų daiktais. Ne sykį minėjote, kad jums buvo labai svarbu išsaugoti jų atminimą.

K.P.: Manhaime Nelly ir Arvydas gyveno iš valstybės nuomojamame bute. Praėjus trims mėnesiams po paskutinio gyventojo mirties, tarnybos ateina jo priimti – jei randa daiktų, juos iškrausto ir išveža į šiukšlyną. Reikėjo gelbėti tai, kas liko vertingo. Vėlgi – emociškai. Aš statau kleboniją, kada ji bus pastatyta, dar neaišku, bet... Nelly ir Arvydas ne kartą svajojo, kad Lietuvoje atsirastų jų atminimo kampelis. Vydmantai – greta pajūrio, jų mylimos Klaipėdos, kodėl negali būti čia? Kai apie tai prasitariau Arvydui, jis tik atsiduso: "Karoli, bet juk čia visiškos drapanos." "Jums drapanos, mums vertybės", – griežtai patikinau. Netikėtai mirus Arvydui, net neabejojome, kad reikia įvykdyti tai, apie ką kalbėjome. Svetainės baldai – foteliai, staliukas, spintelės – pasiekė Vydmantus. Daugybė suvenyrų, kuriuos kadaise iš Lietuvos Nelly vežėsi romantiškame bagaže į Vokietiją, nuotraukų albumai, plokštelės... Jų vertė tikrai mažesnė už pargabenimo išlaidas, bet kokia emocija! Pusmečiui dėžės rado prieglobstį vienų vydmantiškių namuose, jie užleido joms kambarį.

– Kaip nusprendėte, kad garso įrašų studija įsikurs... zakristijoje?

K.P.: Svarsčiau keletą variantų, kol liko vienintelis – zakristija. Nutariau nelaukti, kada iškils klebonija ar atsiras kita vieta atminimo kampeliui, dariau viską dabar – laikas juk eina. Kai jau įkraustėme, kelios parapijietės atsiduso – kur mes dabar arbatą gersime. "Čia", – patikinau. Tokią mintį nuo pat pradžių ir turėjau: viename kambaryje gali tilpti ir atminimo kampelis, ir įrašų studija, ir parapijiečių susitikimo vieta. Galima klausytis plokštelių ir kasečių, užsikaisti arbatos ir gerti ją iš Nelly ir Arvydo puodelių. Muziejuose negali prisiliesti prie eksponatų, čia – prašom, pajuskite buvusių jų savininkų dvasią. Mėgaukitės muzika, kalbėkite apie muziką. Čia įėjus jauku, užlieja Nelly ir Arvydo šiluma. Man buvo svarbu, kad tie daiktai džiugintų širdis, o ne gulėtų ir dulkėtų. Jei atsirastų muziejus, norintis eksponuoti šiuos daiktus, patikėčiau jam. Tačiau jie neturėtų tik gulėti fonduose, nepasiekiami lankytojams.

– Įėjus į šią patalpą iškart žvilgsnis užkliuvo už veidrodžio. Ir jis – Nelly?

K.P.: Be abejo, ir šis veidrodis saugojo jos grožį. Visos moterys stabteli. Vos tik nusisuku pasakodamas apie kitus šiame kambaryje esančius daiktus, iškart prie jo puola – jei netikėtai žvilgteliu, pamatau, kur akys nukrypusios, kaip taisosi plaukus.

K.T.: Karolis dar pakaitina aistras pasakydamas: kas į tą veidrodį pasižiūri, nebesensta kaip Nelly.

K.P.: Esu tikintis žmogus, prietarais netikiu, bet juk sakoma, kad veidrodis turi atmintį. Ir dar priduriu, kad mūsų pročkelė Marytė – o ji garbaus amžiaus – sakė, jog tikrai veidrodis veikia.

– Nelly kiekvieną koncertą pradėdavo nuo "Ave Marios", dabar jos ir Arvydo atminimo kampelis įrengtas zakristijoje, šv.Mišios aukojamos už jos durų.

K.T.: Net neabejoju, jie čia gali jaustis savi.

K.P.: Prie vieno mano posto apie bažnyčios rūpesčius vienas kolega kunigas parašė: "Teužtaria jus Nelly." Iš tiesų, pagalvojau. Daug kas stebisi, kaip Nelly susijusi su Vydmantų bažnyčia. Atsakymas paprastas: visi mano draugai gyvena tuo, kuo gyvenu aš, – o man patikėta pastatyti bažnyčią. Nelly ir Arvydas man buvo artimi, tad su jais pasidalydavau tuo, kas man rūpi. "Kaip statybos?" – prasidėdavo dažnas pokalbis. Nelly labai išgyveno, kad negali paremti bažnyčios statybos. Jie tikrai labai kukliai gyveno, nes niekada negailėjo pinigų scenai, ne vienus metus finansiškai padėjo savo artimiesiems. Buvau priblokštas sužinojęs, kad ji bandė susisiekti su kadaise Amerikoje jai kalnus gėrybių žadėjusiais lietuviais, norėdama paklausti, gal prisidėtų prie bažnyčios statybos. Deja, jie jau buvo mirę. Nelly ne kartą matė bažnyčios projektą, vis komentavo, ką, jos manymu, reikėtų daryti kitaip. Išvydusi pradinį variantą, nusistebėjo, kaip bažnyčia gali neturėti į viršų besistiebiančio bokšto... Jis atsirado. Teko man architektą įtikinti, kad derėtų vieną ar kitą dalyką pakeisti. Kai bažnyčia stovės, bus galima sakyti, kad kai kurias jos detales padiktavo Nelly. Pirma giesmė, kuri skambės iškilusioje bažnyčioje, – Nelly "Ave Maria". Ji vis kartojo, kad, nepaisydama sveikatos, atvažiuos ir dainuos: "Bet jei negalėsiu, nes jau būsiu iškeliavusi į kitą pasaulį, juk bus galima paleisti įrašą." Tikiu, kad taip ir nutiks.

GALERIJA

  • Eksponatai: į atminimo kambarį iš Vokietijos atkeliavo Paltinų svetainės baldai, mielos interjero smulkmenos.
  • Naujiena: šią vasarą pasirodė I.Laužikaitės knyga „Nelly Paltinienė. Tu ateik į pasimatymą“, kurią išleido BALTO leidybos namai.
  • Dvasininkai puoselėja estrados legendos atminimą
  • Dvasininkai puoselėja estrados legendos atminimą
  • Dvasininkai puoselėja estrados legendos atminimą
I. Laužikaitės nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (2)

KKiK

Kažkuo ne tuo kunigikėlis užsiiminėja. Visiškai ne tuo.

Šaunuoliai kunigai

Nelly buvo asmenybė,paprasta ir be galo nuoširdi,o dainos,dainos virpinančios sielos gelmes,tai buvo yra tikra dvasios atgaiva kada jų klausaisi ir rūpesčiai ir vargai pasimiršta.Tegul vargai paklydę toliuos sugrįžti kelio nesuras,tegul likimas dovanoja tik laime papuoštas dienas... dainavo ji.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS