Siūlo, kad valstybė galėtų finansiškai skatinti gabiausius mokinius | kl.lt

SIŪLO, KAD VALSTYBĖ GALĖTŲ FINANSIŠKAI SKATINTI GABIAUSIUS MOKINIUS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo, kad valstybė galėtų finansiškai skatinti gabiausius mokinius.

Šiuo metu įvairius būdus mokinių pasiekimams skatinti gali numatyti tik savivaldybės arba pačios švietimo įstaigos.

Ministerijos registruotame įstatymo projekte pasiūlė, kad finansinėmis ir kitomis priemonėmis aukštų ugdymosi rezultatų pasiekę vaikai galėtų būti skatinami iš valstybės biudžeto lėšų pagal švietimo ministro nustatytą tvarką.

Projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad nors Lietuva sėkmingai dalyvauja praktiškai visų mokslo sričių mokinių olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose, ji prizinių vietų pagerbimu žymiai skiriasi nuo kitų šalių.

Pavyzdžiui, iš Baltijos valstybių Lietuva yra vienintelė, neskirianti finansinių premijų šių renginių prizininkams.

Anot ministerijos, egzistuoja ir tarpsritiniai netolygumai – pavyzdžiui, nors sporto srityje tarptautiniu mastu pasiekti laimėjimai yra apdovanojami premijomis, ugdymo srityje to stinga.

Ir šis darbas turi būti įvertintas ne tik pagiriamuoju žodžiu ar diplomu, bet ir pinigine premija.

„Gabūs vaikai, kurie tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose pelno apdovanojimus, prieš tai papildomai labai ilgai ir tikslingai dirbo. Ir šis darbas turi būti įvertintas ne tik pagiriamuoju žodžiu ar diplomu, bet ir pinigine premija“, – teigiama rašte.

Tuo pačiu projektu taip pat siūloma spręsti situaciją, kai savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, skirtos šalies ar regiono mokiniams, turi užtikrinti mokinių iš kitų savivaldybių apgyvendinimą bendrabučiuose, tačiau dėl jų išlaikymo kaštų mokyklos neretai vengia priimti mokinius iš kitų savivaldybių.

Tokios situacijos pavyzdys yra Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus. Tokiems atvejams siūloma įteisinti tikslines dotacijas savivaldybės biudžetams iš valstybės iždo.

Švietimo ministerija taip pat siūlo išplėsti mokyklų darbuotojų veiklos motyvavimo sistemą, kad mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti ugdyme dalyvaujantys asmenys galėtų būti skatinami už nuopelnus profesinėje veikloje.

Šiuo metu švietimo ministro įsakymais skiriamos tik Metų mokytojo ir Meilės Lukšienės premijos.

Pataisos artėjantį trečiadienį bus svarstomos Vyriausybės posėdyje. Joms pritarus, projektas kelsis į Seimą.

Rašyti komentarą
Komentarai (1)

Ardi tik žinios svarbu?

Pirmiausia reikia ugdyti jaunuose žmonėse vertybes, nes vien tik žinios nedaro žmogaus žmogumi. Jeigu žmogus turi daug žinių, jas gali naudoti piktiems ir geriems darbams.Svarbu ką jis pats pasirinks? Juk kasdien girdim- ten dega padangos, ten didžiausia gamykla nevalytomis nuotekomis teršia marias. Klausimas toks- kodėl tai vyksta? Ar tie žmonės neturi reikiamų žinių? O gal tiesiog neliko pas juos nė trupučio sąžinės? Neužtenka žmogui turėti žinių, tuo pačiu būtina ugdyti ir jo moralę, bet tikriausiai tokių projektų kūrėjai patys nėra brandžios asmenybės, nes tikrai yra dalykų, kurių už jokius pinigus nenupirksi- sąžinė, nuoširdumas, meilė.Tuos dalykus gali žmonėse išugdyti tik kiti Žmonės, nes be tų esminių dalykų žmogus jau nebe žmogus, jis tik gyvuliukas arba robotukas.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS