Brangių butų pirkėjų ima ieškoti teismai | kl.lt

BRANGIŲ BUTŲ PIRKĖJŲ IMA IEŠKOTI TEISMAI

Daugelis savo kailiu yra patyrę, kad būstą statantį ar remontuojantį eilinį pilietį statybų prievaizdai persekioja ir baudžia už kiekvieną smulkmeną. O didieji statybų vystytojai geba šokdinti pačius valstybės tarnautojus pagal savo dūdelę. Į teisminius ginčus gali būti įvelti net ir niekuo dėti gyventojai.

Keitė plokštelę

Sausio pabaigoje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Inspekcija) kapituliavo prieš skandalingųjų "Misionierių namų" statytojus. Buvo sudaryta taikos sutartis, leidžianti jiems tęsti projektą, didelės dalies paveldo specialistų ir visuomenės įsitikinimu, darkantį vieną gražiausių Vilniaus istorinių vietų – Išganytojo kalvą. Inspekcija sutiko taikiai išspręsti ginčą dėl neteisėto statybos leidimo, "siekdama išvengti didelių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bei galimos žalos valstybei kilimo." Ir tai ne vienintelis atvejis, kai statybų prievaizdai keičia pozicijas.

Prieš daugiau nei metus kilo skandalas dėl sostinės J.Jasinskio g. 14A iškilusio daugiabučio, kone trečdaliu didesnio, nei nurodyta statybos leidime. Be to, statytojas UAB "Transmedos projektai" į kaimyninius sklypus ir net į raudonąsias gatvių ribas savavališkai įgręžė gruntinius inkarus, be statybos leidimų pastatė į svetimą žemę "įlindusią" atraminę sienutę ir mūro tvorą.

Kaimyninio sklypo valdytoja UAB "Mano turtas" apie tai pranešė Inspekcijai, ši pažeidimus užfiksavo ir nurodė pašalinti. Nepaisant to, nepraėjus nė dviem mėnesiams bendrovei "Transmedos projektai" Inspekcijos sudaryta komisija išdavė statybos užbaigimo aktą.

Susizgribusi, kad svarbų dokumentą išdavė statytojui, nepašalinusiam pažeidimų, Inspekcija nauju potvarkiu 2017 m. spalio 31 d. minėtą statybos užbaigimo aktą panaikino, o bendrovę įpareigojo pašalinti gruntinius inkarus iš svetimų sklypų ir nugriauti atraminę sienutę bei tvorą.

Negana to, Inspekcija išplatino pranešimą spaudai, kad kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir prokuratūrą dėl dviejų savo tarnautojų, kurie laiku neįvykdė pareigų. Įtarta net galima korupcinė veikla, neteisėtai išduodant J.Jasinskio g. 14A daugiabučio statybos užbaigimo aktą. Tačiau teisėsauga ikiteisminio tyrimo nepradėjo, o Inspekcija 2018 m. kovo 8-ąją išdavė naują aktą, patvirtinantį, kad pastatas atitinka visus reikalavimus.

Nelegalios tik tvoros

Kas pasikeitė? Juk savavališka statyba pripažintos tvora bei atraminė sienelė ir šiandien tebestovi.

Inspekcijos atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė informavo, kad "Transmedos projektai" 2017 m. spalį pateikė gretimų sklypų savininkų arba valdytojų sutikimus dėl pastato požeminės dalies sienų laikinųjų inkarų įrengimo ne statytojui priklausančiuose žemės sklypuose. Inspekcija nusprendė, kad pažeidimai yra pašalinti, todėl "nebuvo teisinių kliūčių išduoti statybos užbaigimo aktą".

"Vilniaus dienos" turimi dokumentai rodo, kad sutikimus įrengti inkarus atgaline data pasirašė Vilniaus miesto savivaldybė ir Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyrius, bet UAB "Mano turtas" tokio sutikimo nedavė ir kreipėsi į teismą, kad Inspekcijos išduotas statybos užbaigimo aktas būtų panaikintas, o daugiabučio statyba pripažinta neteisėta. L.Luščiauskaitė šią bylą apibūdino labai aptakiai: esą joje "nagrinėjami klausimai dėl statybos atitikties detaliajam planui, taip pat pastato techninių rodiklių, kitų klausimų".

O štai UAB "Transmedos projektai" atstovas Jovitas Elzbergas, verslo teisės advokatų kontoros "Motieka ir Audzevičius" partneris, neslėpė, kaip pavyko įveikti valdininkus.

"Inspekcija, įvertinusi argumentus ir atlikusi papildomą išsamią analizę, pripažino, kad ginčijama atraminė siena, dėl kurios į teismą kreipėsi UAB "Mano turtas", nėra gyvenamojo namo dalis. Atraminės sienelės funkcija buvo sulaikyti kaimyninio žemės sklypo Pakalnės g. 9 grunto judėjimą statybos metu, o pastačius pastatą ji nėra nei sudėtinė pastato Jasinskio g. 14A dalis, nei jo priklausinys", – esminę statybos pripažinimo užbaigta priežastį įvardijo advokatas.

Dėl to "Transmedos projektai" pernai atsiėmė iš teismo savo ieškinį prieš Inspekciją, ir dabar UAB "Mano turtas" inicijuotoje byloje statybų prievaizdai ir daugiabučio statytojas kaunasi toje pačioje barikadų pusėje.

Pasiklydęs projektas

Pasak bendrovės "Mano turtas" atstovo, advokatų profesinės bendrijos "NJORD LAW FIRM" partnerio Sauliaus Avižos, J.Jasinskio g. 14A pastatytas pastatas pažeidžia detaliuoju planu nustatytas reglamentų galiojimo ribas, teritorijos naudojimo režimus, statybos leidime esančius parametrus – statinio bendro ploto, tūrio, butų skaičiaus.

Statybų inspekcija, laiku neužkirtusi kelio savavališkiems statytojų veiksmams, dabar mėgina ginti statytoją.

"Faktiškai yra išplėsta gyvenamosios-komercinės paskirties teritorija – daugiabučio plotas 2,8 tūkst. kv. m didesnis, tūris padidėjęs nuo 37 tūkst. iki 50,5 tūkst. kub. m, vietoj numatytų 56 butų pastatyta 70, taip pat 10 negyvenamųjų patalpų, – vardijo advokatas. – Ekspertas, vadovaujantis statybos ir architektūros teismo ekspertų organizacijai, nustatė, kad tokiems pakeitimams turėjo būti gautas naujas statybos leidimas. O statybų inspekcija, laiku neužkirtusi kelio savavališkiems statytojų veiksmams, dabar mėgina ginti statytoją, įrodinėdama, kad padaryti pakeitimai yra neesminiai ir užtenka juos pažymėti techniniame projekte. Bet ir to techninio projekto niekas nematė, kol daugiabutis nebuvo pastatytas – jis "Infostatyboje" atsirado tik 2017 m."

Advokatas J.Elzbergas, priešingai, dėstė, kad 2015 m. spalį bendrovės vardu perrašyto statybos leidimo techninio projekto korektūra (statybos leidimo LAIDA A) buvo parengta ir pateikta į informacinę sistemą "Infostatyba" tų pačių 2015 m. spalį.

"Joje nustatyti pastato sprendiniai buvo pakeisti, lyginant su pirmine techninio projekto laida, ir pastatyto pastato rodikliai visiškai atitinka pastarojo techninio projekto sprendinius. Atkreipiu dėmesį, kad nuo 2009 m., kai buvo išduotas leidimas (UAB "Transmeda" – red. past.), pastato išorės konstrukcijų duomenys nesikeitė", – "Vilniaus dieną" tikino J.Elzbergas.

Valdininkai irgi klysta

Pagal projektą gretimame sklype dar numatoma statyti 10 aukštų administracinį pastatą, bet detaliajame plane konkrečios teritorijos reglamente numatyti 4 ir 8 aukštų statiniai. Tai rodo 2007 m. sausio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtintas teritorijos tarp Pakalnės, Geležinio Vilko ir J.Jasinskio gatvių detalusis planas. Redakcija turi šį dokumentą.

Tačiau J.Elzbergas teigia, kad tų pačių 2007 m. kovą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtino sklypo J.Jasinskio g. 14 urbanistinius apribojimus ir sąlygas, kur numatytas aukštingumas iki 10 aukštų: "Šiame sklype stovi ir daugiabutis namas, ir viešbutis "Europa City", taip pat yra degalinė, aikštelės. Todėl nesutinku su teiginiu, kad 10 aukštų administracinio pastato statyba yra galima tik tam tikroje šio sklypo dalyje."

Savo ruožtu advokatas S.Aviža piktinosi, kad net Vilniaus savivaldybės valdininkai dėl kažin kokių priežasčių talkina verslininkams, nepaisantiems statybas leidžiančių dokumentų.

"Savivaldybės tarybos Miesto planavimo ir plėtros komitete svarstant šį klausimą Statybos dokumentų skyriaus vedėja Angelija Petrauskienė melavo tarybos nariams, kad 2017 m. patvirtintas sprendimas koreguoti detalųjį planą, kuriuo leistinas aukštingumas padidintas iki 10 aukštų. Yra to melo įrodymas – viešas protokolas, – teigė advokatas. – Mes kreipėmės į komitetą, tikėdamiesi, kad bus principingai įvertintas atvejis, kai tarybos nariams sąmoningai teikiama neteisinga informacija, nes valdininkės minėtas dokumentas neegzistuoja, o ji pati prieš kelias dienas mums buvo pateikusi visiškai kitokią informaciją. Niekas nesureagavo."

70 – tiek vietoj numatytų 56 butų pastatyta sostinės J.Jasinskio g. 14A.

Miesto planavimo ir plėtros komiteto pirmininkas Gžegož Sakson prisiminė svarstymą apie projekto J.Jasinskio g. galimą neatitikimą statybos leidimui ir teritorijos detaliajam planui.

"Gavę vienos iš konfrontuojančių pusių advokato prašymą, mes pasidomėjome, pareikalavome, kad Miesto plėtros departamentas pateiktų informaciją, – "Vilniaus dienai" sakė G.Sakson. – Taip, ponia A.Petrauskienė kalbėjo apie detaliojo plano korekciją, paskui pati pripažino, kad įsivėlė techninė klaida, ir kai teikė informaciją raštu, pakoregavo atsakymą. Bet komitetas jokio sprendimo nepriėmė, nes detalieji planai ne mūsų kompetencija, sprendimus priima administracija. O jeigu statybos leidimas teisėtas, bet namas pastatytas nukrypstant nuo leidimo, čia apskritai ne savivaldybės, o statybų inspekcijos kompetencijos klausimas. Manau, jeigu byla jau pasiekusi teismą, visi niuansai bus išsiaiškinti."

Tempiami į teismą

Įdomu tai, kad į šį teisminį ginčą atsakovais įtraukti ir J.Jasinskio g. pastatyto daugiabučio butų pirkėjai. Apie 60 fizinių asmenų bei keletas įmonių, įsigijusių prabangius būstus po 2–3 tūkst. eurų už kv. m, privalo rašyti atsiliepimus į ieškinį, nes kitaip kyla grėsmė iš teismo gauti baudą. Bent jau taip "Vilniaus dienai" aiškino vienas iš niekuo dėtų atsakovų, pernai įsigijęs būstą šiame name.

"Turiu teisininko išsilavinimą, todėl šiek tiek apie tokius dalykus išmanau, – ironizavo vilnietis, prašęs neminėti jo gerai žinomos pavardės. – Aišku, žmonės, kurie anksčiau su teismais nebuvo susidūrę, nerimauja ir pyksta. Buvo gyventojų susirinkimas, aš supratau, kad statytojo advokatas surašė pagrindines atsiliepimo tezes ir išsiuntinėjo žmonėms elektroniniu paštu. O ką ten daug rašyti – nepritariame ieškiniui. Aš dar prašiau, kad bylą teismas nagrinėtų man nedalyvaujant – juk svarbiausia ginčo šalis yra ta, kuri tą namą statė."

Ar butų pirkėjai nesijaučia tapę įkaitais – kas bus, jei teismas nurodys perstatyti namą?

"Iš tikrųjų, vienas mūsų namo gyventojas labai aršiai kalbėjo, kad namas pastatytas ne pagal projektą, per didelis, – sakė pašnekovas. – Bet savininko atstovas išaiškino, kad pastatas priduotas komisijai, ir kalba apie griovimą neina, o esmė – kažkokia sienutė ar tvora, aš net tiksliai nežinau. Mano butas tvarkingai užregistruotas Registrų centre, ir aš miegu ramiai, nes nepadariau nieko blogo."

Atidalijo turtą

Pernai lapkritį, baigdama išparduoti butus naujajame daugiabutyje, UAB "Transmedos projektai" per Registrų centrą pasiskelbė dalyvaujanti atskyrime. Liūdna patirtis kursto įtarimus, ar tik statytojas nesiruošia pasipustyti padų, ir pirkėjai, aptikę statybų broką, o juolab įtraukti į teisminius ginčus, gali likti ant ledo.

Šių metų sausio 18 d. įregistruota naujai įsteigta bendrovė "Sumanus valdymas", kurios įstatinis kapitalas – per 1,2 mln. eurų, turinti vieną darbuotoją, direktorių Paulių Pranckevičių, kuris taip pat vadovauja ir UAB "Transmedos projektai". Šioje įmonėje po atskyrimo liko apie 0,3 mln. eurų, o kurioje iš bendrovių liko įsipareigojimai ir garantijos būstų pirkėjams – nevieša informacija.

Kam tektų kompensuoti žalą, jeigu teismas nurodytų perstatyti pastatą, sumažinti butų skaičių ar panašiai?

Advokatas J.Elzbergas tikino, kad būstų pirkėjams garantiniai įsipareigojimai yra galiojantys ir bus vykdomi viso garantinio termino metu.

"Toks užtikrinimas buvo pateiktas ir patikrintas statybų inspekcijos, užbaigiant gyvenamojo namo statybą, – teigė jis. – Bet kokie pasikeitimai, susiję su UAB "Transmedos projektai" kapitalo perdavimu, nėra susiję su jos, kaip nekilnojamojo turto vystytojos, pareigomis pirkėjams. Naujos bendrovės atskyrimas susijęs išimtinai su papildomo kapitalo pritraukimu, kuris bus naudojamas tęsiant projektą ir statant administracinį pastatą."

GALERIJA

  • Brangių butų pirkėjų ima ieškoti teismai
  • Brangių butų pirkėjų ima ieškoti teismai
Rašyti komentarą
Komentarai (3)

K.

Mūsų vystytojai yra kolūkiečiai be ambicijų investuoti į kokybiškus projektus turinčius simbolinę vertę. Per jų skurdo psichologija nukenčia visas miestas.

na

Atsilikus ne tik atlyginimaisi salis, istatymai, tvarkos pasene. STT o kas ten dirba? O tu uz 600 dirbtum?

Kaip gali

VALSTYBINE INSPEKCIJA "kapituliuoti"...?????? KAIP ?????? a nu joooo....,bl..t, tokius KYSHIUS gauna, kad smegenis SURAKINA..., job...ni kirminai...!!!!! o STT tai kuuuurrrrrrr ???????

SUSIJUSIOS NAUJIENOS